SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › Analýza možnej (ne)spokojnosti zamestnanca ...

Analýza možnej (ne)spokojnosti zamestnanca ...

2.november 2017 / z diskusie na webe

Tento text je diskusný príspevok jedného z našich čitateľov k tomuto článku. Je takým kontinuálnym pokračovaním našej série článkov o zamestnaneckej pretvárke a tak aktuálny svojím obsahom, keďže dnes začína prieskum, že sme sa rozhodli ho uverejniť ako samostatný článok.

Tu niet čo dodať. Určite stojí za to prečítať si ho pred vyplnením ankety a zamyslieť sa. A potom ju vyplniť podľa svojho vedomia a svedomia... 
 


Text prešiel drobnými gramatickými a štylistickými úpravami. Redakcia sa nemusí stotožňovať s celým obsahom článku.


 

Malá analýza anketových otázok. Keby sa niekto chcel zamyslieť...

 • Ako sa cítite v našej spoločnosti?

K tejto otázke sa treba vrátiť nakoniec. Po odpovedaní všetkých ostatných otázok (a rozpamätaní sa na viacero detailov) sa človeku celková atmosféra vo firme popisuje ľahšie.

 • Som hrdý/á na značku Telekom

Malý test správnosti odpovede. Skúsim si predstaviť, že budem chodiť po meste s tričkom s veľkým logom Telekom. Hrdosť znamená, že budem s radosťou prijímať obdivné pohľady okoloidúcich.

 • Našu spoločnosť by som odporučil/a ako skvelé miesto, kde sa zamestnať

Počas nasledujúcich 3 rokov chceme prepustiť 17% zamestnancov. You must be kidding me, right? (pozn.red.: niečo ako 'robíte si z nás srandu, však?')

 • Rozumiem zmenám, ktoré sa dejú v rámci našej spoločnosti

Počas nasledujúcich 3 rokov chceme prepustiť 17% zamestnancov. A to je iba jedna z vecí, ktorej nerozumiem.

 • Stratégiu Deutsche Telekomu viem ostatným jasne vysvetliť

Hmmm, DT má nejakú stratégiu? Vlastne, prepustiť 17% zamestnancov je tiež stratégia. Ale tú fakt neviem vysvetliť.

 • Podľa mojich skúseností, v spoločnosti v Deutsche Telekom pracujeme spolu ako partneri v záujme úspechu skupiny

Pracujeme v záujme nemeckej DT, kam odvádzame všetky zisky. V záujme skupiny (všetkých operátorov) určite nepracujeme, a ako partneri to už vôbec nie.

 • V mojom tíme zodpovedá pracovné vyťaženie požiadavkám na kvalitu vykonávanej práce

Zaspávam každý deň s pocitom dobre odvedenej práce a zároveň bez psychického vyčerpania?

 • Môj pracovný čas mi umožňuje udržiavať rovnováhu medzi súkromným (rodinou, záľubami) a pracovným životom

Stíham za 8 hodín urobiť všetko tak, aby som bol dostatočne hrdý na kvalitu výsledkov celého tímu? Bez toho, aby som musel niečo dorábať cestou domov alebo občasne po večeroch? Neotravuje ma doma alebo počas dovolenky nikto pracovnými vecami?

 • V našej spoločnosti máme dostatok príležitostí pre vzdelávanie a profesijný rozvoj

Mám všetky potrebné školenia na výkon svojej práce, alebo si študujem odborné dokumentácie vo voľnom čas, aby som aspoň ako-tak zvýšil efektivitu svojej práce a našiel si čas na všetko potrebné? Plánujú sa školenia dlhodobo alebo ad-hoc podľa toho, či na konci roka zostali v budgete nejaké peniaze?

 • Naša spoločnosť podporuje najnovšie formy vzdelávania

Podporuje vôbec nejakú formu vzdelávania?

 • Podľa mojich skúseností digitálne platformy/nástroje (napr. YAM, WebEx, Sharepoint) uľahčujú výmenu nápadov, vytváranie kontaktov, zdieľanie vedomostí a spoluprácu v našej spoločnosti

Som to iba ja, komu pripadá, že WebEx/Jabber sú “trochu” neintuitívne a že by sme mohli mať jednu aplikáciu namiesto dvoch? YAM našťastie používať nemusíme, Sharepoint je ako nasadenie buldozéru na vykopanie sadeníc paradajok (jeho potenciál sa využíva tak na 5%). Hlavne, otázka znie, o koľko sa zlepšila naša spolupráca odkedy máme tieto nástroje?

 • Za vynaložené úsilie a výsledky svojej práce dostávam od zamestnávateľa primerané uznanie

Podľa tlačových správ sme technologickým lídrom a špičkovou telco firmou. Tak sa teda porovnávajme s rovnocennými. Google, IBM, HP, Siemens atď.

 • Na základe výsledkov Zamestnaneckého prieskumu náš tím nastavil potrebné zlepšenia

Skutočne? Nikdy som o žiadnych výsledkoch za náš tím nepočul. Tobôž nie o opatreniach vyplývajúcich z prieskumu.

 • Náš Etický kódex (Code of Conduct) je pri každodennej práci základom môjho konania
 • Firemné princípy (Guiding Principles) su súčasťou mojej každodennej pracovnej činnosti

Neviem si spomenúť, asi by som potreboval občerstviť pamäť ohľadom všetkých tých princípov. Len či mi to tí HR špecialisti z Rumunska budú ochotní prísť vysvetliť osobne.

 • V našej spoločnosti veríme, že naša firma bude rásť

Počas nasledujúcich 3 rokov chceme prepustiť 17% zamestnancov. You must be kidding me, right?

 • Rozumiem tomu, čo je potrebné pre to, aby naša spoločnosť rástla

Pozor na správnu odpoveď. Ja by som presne vedel, ako by táto firma mohla rásť, ale nemám tušenia, ako to dosiahnuť, ak nezmeníme fungovanie firmy. Mimochodom, počas nasledujúcich 3 rokov chceme prepustiť 17% zamestnancov.

 • Podporujem aktívnu a otvorenú medzinárodnú spoluprácu

Znovu pozor na odpoveď. Podporoval by som medzinárodnú spoluprácu, keby som na to mal možnosti. Diktovanie z Nemecka, čo máme robiť, považujeme za aktívnu a otvorenú spoluprácu alebo nie? Nie som si istý.

 • Vďaka komunikácii zo strany môjho nadriadeného mám dostatok informácií o tom, čo sa deje v DT skupine v Európe

Tuho rozmýšľam, ale myslím, že LinkedIn a zopár profesných portálov mi v tomto smere dáva viac informácií. Celkovo sa z externých zdrojov dozvedám veci skôr ako z interných.

02.11.2017 - MK/DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 1731788
Počet loginov 85949