SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #01 - Začína vyjednávanie kolektívnej zmluvy na roky 2021-22

PKZ #01 - Začína vyjednávanie kolektívnej zmluvy na roky 2021-22

14.december 2020 / redakcia

Dňa 20.novembra 2020 predložil zamestnávateľ Slovak Telekom, a.s. návrh novej podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2021-22. V zmysle Zákona o kolektívnom vyjednávaní mali odborové zväzy 30 dní na odpoveď k návrhu. Po stretnutiach predsedníctiev oboch zväzov (prostredníctvom aplikácie MS Teams), na ktorých sme ďalší postup o obsah odpovede pripravili, sme 11.decembra zaslali spoločnú odpoveď na návrh zamestnávateľa aj so svojimi návrhmi znenia PKZ.

O návrhu zamestnávateľa sme už stručne informovali v našom prvom článku, dnes prinášame podrobnejšie informácie o predloženom návrhu a aj našej reakcii naň.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2021-2022:

 


Dnes prinášame stručný sumár zmien oproti doterajšiemu zneniu PKZ, predložených zamestnávateľom, aj s uvedením nášho stanoviska. Pripomínam, že na tomto mieste uvádzame len zmeny, týkajúce sa priamo zamestnancov firmy, nie úpravy formálne ani tie, ktoré upravujú vzťahy sociálnych partnerov, ale nemajú priamy vplyv na práva či benefity zamestnancov.   

 • doba uzatvorenia PKZ na dva roky - SÚHLAS
 • 3.3.1e prekážky na strane zamestnanca - návrh na vypustenie platených prekážok pri účasti na svadbe príbuzných - NESÚHLAS
 • 3.4.3 sickday - návrh na úpravu čerpania - jeden deň voľna za ukončený štvrťrok - NESÚHLAS (žiadame vysvetliť dôvody návrhu)
 • 4.1.1 plán zamestnanosti - návrh na to, aby plán/čísla zamestnanosti/prepúšťania bol predkladaný len na úrovni divízií - ZÁSADNÝ NESÚHLAS, trváme na úrovniach sekcia/úsek
 • 5.3 osobitné odstupné - návrh na zmenu, aby o udelení osobitného odstupného vo všetkých prípadoch mohol rozhodovať aj HR biznis partner, nie riaditeľka HR (NESÚHLAS) a aby suma vo všetkých prípadoch bola obmedzená výškou 1100€ (ZÁSADNÝ NESÚHLAS)
 • 7.2 úprava základných miezd
  návrh ST: Zamestnávateľ bude navyšovať mzdy zamestnancov podľa ekonomickej situácie a finančných výsledkov spoločnosti s ohľadom na vývoj na trhu práce, pričom o týchto aktivitách bude zástupcov OZ transparentne informovať (NESÚHLAS, je to všeobecné znenie, k ničomu nezaväzujúce)
  návrh OZ:
  - v roku 2021 nárast základných miezd vo výške 45€
  - podmienky a pravidlá navyšovania miezd zachovať v zmysle súčasne platnej PKZ
 • 7.3 odmeňovanie zmestnancov - návrh na zrušenie odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku (ZÁSADNÝ NESÚHLAS)
 • 10 všeobecné ustanovenia - návrh na zrušenie článku 10.11, podľa ktorého je porušenie PKZ zo strany zodpovedných manažérov považované za porušenie pracovnej disciplíny (ZÁSADNÝ NESÚHLAS)


Záver z návrhov ST a stanovísk OZ:

 • Zamestnávateľ v kapitolách základného i ďalšieho odstupného a v oblasti tvorby a čerpania sociálneho fondu nenavrhuje zásadné zmeny.
 • Odborové zväzy nenavrhujú a nepožadujú zmeny v znení kolektívnej zmluvy, trvajú však na zachovaní všetkých pre zamestnancov dôležitých článkov, vrátane zamestnávateľom navrhovaných zmien, predovšetkým však v oblasti miezd, odstupného a tvorby sociálneho fondu.
 • Kolektívne vyjednávanie sa tak tohto roku sústredí na zachovanie existujúcich článkov (viď návrhy ST a OZ vyššie) a po vlaňajšom zmrznutí základných miezd predovšetkým na dohodnutie mzdového nárastu.
   

Termín 1. kola vyjednávania bol určený a dohodnutý na 14. januára 2021.
 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhom či stanoviskám OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas. Túto možnosť 'opalcovania' má každý čitateľ článku.
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom (alebo pkz@oztelekom.sk)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

14.12.2020 - DL

Komentáre

Pridať komentár

Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3247204
Počet loginov 119061