SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #02 - vyjednávanie Dodatku č.1 k PKZ 2020 - 1.kolo

PKZ #02 - vyjednávanie Dodatku č.1 k PKZ 2020 - 1.kolo

19.január 2020 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. Tohto roku sa vyjednávanie oproti vlaňajšku zúžilo na jediný bod - nárast základných miezd. Kolektívna zmluva ako celok, a teda aj všetky jej ostatné body, platí do konca roku 2020, resp. do konca marca 2021.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Ani tohto roku však nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania, sústredíme sa na obsah a potvrdené fakty z vyjednávania.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní označené ikonou 'freebudú
až do ukončenia vyjednávania 
prístupné všetkým zamestnancom firmy. VYJEDNÁVANIE
Prvé kolo sa uskutočnilo 14.1.2020. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko, Zdenka Cigániková (Divízia technológií a IT), Roman Kling (Komerčná divízia SK), za SOZPT Milan Brlej, Viola Csibová (Divízia generálneho riaditeľa) a Katarína Vaľková (Divízia technológií a IT). Za ST to boli Jitka Adámková, Monika Reinerová, Eleonóra Ferencová a Janka Prekopová (všetci Divízia ľudských zdrojov).


NÁVRH ZNENIA PKZ
Návrh Dodatku č.1 na rok 2020 predložili odborové zväzy, obsahoval len dva body, formálnu úpravu článku o komunikácii medzi odbormi a zamestnávateľom (úprava sa priamo zamestnancov nedotýka, preto o nej nebudeme písať) a návrh na nárast základných miezd v roku 2020.

Znenie návrhu sme priniesli aj v minulom článku:
7.2.1. Zamestnávateľ sa zaväzuje s účinnosťou od 01.06.2020 zabezpečiť nárast základných miezd zamestnancov ST v priemere o 45 EUR na jedného zamestnanca s pridelením tejto určenej nominálnej hodnoty na úroveň Úsekov s riadiacim zamestnancom Manažér úseku. V prípade, ak sa v danej organizačnej zložke nenachádza úroveň Úseku, pridelenie určenej nominálnej sumy na každého zamestnanca bude na úrovni najbližšej vyššej organizačnej zložky stanovenej od Úseku.

Zamestnávateľ zaslal v zákonnej lehote odpoveď, v ktorej nesúhlasil s uvedeným návrhom. Obe strany sa zároveň dohodli na termíne 1.kola vyjednávania.


Z PRIEBEHU 1.KOLA VYJEDNÁVANIA:

 • Na vyjednávaní sa zúčastnila riaditeľka divízie ľudských zdrojov Jitka Adámková, preto vyjednávanie začalo vzájomnou diskusiou k objasneniu pozícií a postoji oboch strán k vyjednávaniu PKZ a krátkej sumarizácii vlaňajšieho vyjednávania.
 • OZ uviedli, že návrh nárastu základných miezd o 45€ vychádza predovšetkým z ekonomických ukazovateľov. V navrhovanej sume zvýšenia miezd je zohľadnený rast miezd v národnom hospodárstve a inflácia, ale taktiež sme upozornili na zvyšovanie záťaže zamestnancov a tiež na mnohodesiatokmiliónové zisky firmy, ktoré sa v plnej výške odvádzajú v prospech akcionára (pozn.: minuloročné výsledky ešte nie sú známe).
 • OZ zdôraznili, že trvajú na podobnom princípe navyšovania základných miezd ako v predchádzajúcich rokoch, teda nárastom určeným absolútnou čiastkou, distribuovanou dohodnutým spôsobom, a nie percentuálnym navyšovaním, aby zamestnancom bola v čo najvyššej miere zvyšovaná mzda podľa inflácie, ktorá sa viac dotýka zamestnancov s nižšími príjmami.
 • prestávka
 • Po prestávke predstavili svoj návrh zástupcovia firmy. S odvolaním sa na schválený plán personálnych nákladov navrhli nárast základných miezd vo výške 2% (t.j. cca 29€ priemerne na osobu). ST poukázalo na prognózu rastu ekonomiky v národnom hospodárstve na rok 2020, ktorá je porovnateľná s minulým rokom. ST upozornilo na problémy, ktoré spôsobuje distribúcia nárastu na úroveň úsekov v niektorých organizačných zložkách.
 • OZ pripustili možnú úpravu znenia o distribúcii nárastu na úrovni úsekov, nesúhlasia však s výškou nárastu a ani s tým, aby sa nárast miezd odvíjal od predpokladaných ekonomických ukazovateľov v štáte. Poukázali sme na cca 8%-ný nárast priemerných miezd v národnom hospodárstve v minulom roku, oficiálnu infláciu v štáte vo výške 2,7% a na každoročný mnohomiliónový zisk firmy.
 • Obe strany zosumarizovali svoje návrhy a postoje a vyjednávanie bolo ukončené.


ZÁVER
Pri určení výšky nárastu ZM nedošlo k zhode medzi oboma stranami.
Zamestnávateľ: navrhuje nárast ZM vo výške 20€ na úroveň sekcií, vo veľkých frontline organizačných zložkách na úroveň úsekov. O pridelení ďalšieho nárastu vo výške cca 0,6% by rozhodoval zamestnávateľ podľa potreby firmy korigovať nerovnosti v odmeňovaní zamestnancov voči trhu práce, resp. konkurenčným spoločnostiam.
Odbory: nesúhlasia s návrhom zamestnávateľa, trvajú na pôvodnom návrhu nárastu ZM vo výške 45€, o úprave v distribúcii nárastu sú ochotní diskutovať.

Termín 2.kola vyjednávania bol určený na 11.februára 2020.
 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhu OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas (túto možnosť má každý čitateľ článku)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.


Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

20.1.2020 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2482707
Počet loginov 108513