SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #09 - vyjednávanie Dodatku č.1 na rok 2020 - 6.kolo

PKZ #09 - vyjednávanie Dodatku č.1 na rok 2020 - 6.kolo

19.október 2020 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. Tohto roku sa vyjednávanie oproti vlaňajšku zúžilo na jediný bod - nárast základných miezd. Kolektívna zmluva ako celok, a teda aj všetky jej ostatné body, platí do konca roku 2020, resp. do konca marca 2021.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Ani tohto roku však nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania, sústredíme sa na obsah a potvrdené fakty z vyjednávania.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní označené ikonou 'freebudú
až do ukončenia vyjednávania 
prístupné všetkým zamestnancom firmy. Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní Dodatku č.1 k PKZ 2019-2020:Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 17.10.2019 predložili odborové zväzy zamestnávateľovi písomný návrh dodatku, čím začalo tohtoročné vyjednávanie Dodatku k PKZ
 • 14.11.2019 odpovedal zamestnávateľ, s návrhom nesúhlasil, zároveň navrhol termín 1.kola vyjednávania na január 2020
 • OZ navrhli skorší termín, avšak po vzájomnej konzultácii bol dohodnutý termín 1.kola na 14.1.2020
 • 14.1.2020 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania
 • 17.1.2020 zasadalo Predsedníctvo Odborového zväzu Telekom, ktoré:
  • odsúhlasilo predbežný postup strany odborov a spôsob komunikácie členom OZ Telekom a zamestnancom ST, ak bude treba pristúpiť k protestným krokom
  • schválilo a odsúhlasilo spôsob pravidelného informovania o stave a priebehu vyjednávania, vrátanie využitia web-stránky na aktiváciu protestných krokov, ak tieto budú potrebné
 • 11.2.2020 sa uskutočnilo 2.kolo vyjednávania
 • 6.3.2020 zaslal zamestnávateľ návrh úprav zmeny distribúcie možného mzdového nárastu (v zmysle dohody z predchádzajúceho vyjednávania)
 • 12.3.2020 sa uskutočnilo 3.kolo vyjednávania
 • 25.3.2020 OZ Telekom podľa dohody pripravil v spolupráci s ST možné znenie úprav v distribúcii nárastu
 • 26.3.2020 sa uskutočnilo 4.kolo vyjednávania
 • 30.4.2020 bolo zrušené plánované 5.kolo vyjednávania
 • 18.5.2010 sa uskutočnilo 5.kolo vyjednávania
 • 9.9.2020 sa uskutočnilo stretnutie s výkonnou riaditeľkou HR, na ktorom sa prediskutovali možnosti ďalšieho postupu


STAV VYJEDNÁVANIA PO 5.KOLE
ST: uvažuje o vyplatení jednorazového bonusu (ako o náhradnej forme nárastu miezd), ktorý by bol zamestnancom vyplatený v prípade, ak sa firme bude finančne dariť. Diskusia o konkrétnom návrhu tohto bonusu, pravidlá jeho distribúcie a výšky začne, keď budú k dispozícií výsledky a finančné ukazovatele spoločnosti za september 2020. ST zároveň vyzvalo zástupcov OZ, aby sa zamýšľali aj nad spôsobom distribúcie zvažovanej mimoriadnej odmeny.
OZ: uviedli, že prípadný spôsob distribúcie bude záležať hlavne od objemu finančných prostriedkov, ktoré budú k dispozícii.


Z PRIEBEHU 6.KOLA VYJEDNÁVANIA
Šieste kolo sa uskutočnilo 19.10.2020. Z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu sa opäť uskutočnilo formou videokonferencie cez aplikáciu MS Teams. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko, Zdenka Cigániková (Divízia technológií a IT) a Roman Kling (Komerčná divízia SK), za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia generálneho riaditeľa). Za ST to boli Jitka Adámková, Ondrej Bobot, Eleonóra Ferencová a Janka Prekopová (všetci Divízia ľudských zdrojov) a Pavel Hadrbolec (Divízia finančná).
 

 • ST (Pavel Hadrbolec): - Stručne informoval o finančnej situácii vo firme, o dosiahnutých i predpokladaných výsledkoch, najmä vzhľadom na neistoty, súvisiace so situáciou v krajine ohľadom druhej vlny corona-vírusu. Informoval tiež o plánoch a výsledkoch Forecast 8+4 (pozn.red.: vyhodnotenie situácie po ôsmich mesiacoch a odhad/predpoklad nového vývoja), v rámci ktorého sa tieto dopady vyhodnocujú.
 • ST (Jitka Adámková): - Poukázala opäť na skutočnosť, že zamestnávateľ v tejto zložitej dobe neprepúšťa tak ako bolo pôvodne plánované, aj s ohľadom na neľahkú situáciu v celej spoločnosti. Potvrdila záujem firmy vyplatiť formou mimoriadneho bonusu istú sumu, ktorá by mohla byť vyplatená s novembrovou výplatou.
 • OZ: - Uviedli, že vzhľadom na blížiaci sa koniec roka a zhoršenú situáciu ohľadom Corona-vírusu súhlasia, aby Dodatok č.1 k PKZ tohto roku nebol uzatvorený, ak bude otázka miezd vyriešená iným spôsobom a navrhovaná výška i spôsob distribúcie mimoriadneho bonusu bude prijateľný pre OZ, resp. zamestnancov firmy.
 • ST (Jitka Adámková): Uviedla konkrétny návrh výšky extra-bonusu - 300€ na zamestnanca s určením kategórií zamestnancov, ktorí majú/nemajú na vyplatenie nárok a niektoré ďalšie detaily návrhu.
 • p r e s t á v k a  (zástupcovia OZ vzájomne komunikovali po osobitnom kánali prostredníctvom MS Teams)
 • OZ: - Po krátkej diskusii so zástupcami firmy o ďalších detailoch návrhu a uvedenej distribúcie súhlasili s dohodnutým riešením.
 • Nielen 6.kolo vyjednávania, ale celé vyjednávanie bolo ukončené bez uzatvorenia dodatku. Uvedený spôsob vyplatenia odmien nie je výsledkom vyjednávania, avšak obe strany sa dohodli na tomto riešení vzhľadom na zložitú situáciu vo firme a spoločnosti a tiež vzhľadom na pomaly končiaci sa rok 2020. Vyplatenie tohto bonusu nie je preto výsledkom vyjednávania dodatku k PKZ, ale je výsledkom dohody oboch strán z uvedených dôvodov.  


ZÁVER

 • V roku 2020 nedôjde k nárastu ZM.
 • Zamestnancom bude vyplatený mimoriadny bonus vo výške 300, resp. 150€, a to každému zamestnancovi firmy splňujúcemu dohodnuté podmienky (detailnejšie pravidlá nájdete v článku Vyplatenie extra bonusu za rok 2020).
 • Vyjednávanie Dodatku č.1 k PKZ na rok 2020 považujú obe strany za ukončené s tým, že nedošlo k uzatvoreniu dodatku, došlo však k dohode o vyplatení extra-bonusu v decembrovom výplatnom termíne v zmysle určených pravidiel.

 Napriek nezvykle ukončenému vyjednávaniu Dodatku č.1 k PKZ 2020 ďakujeme všetkým našim sympatizantom za doteraz prejavenú podporu vo vyjednávaní. Mrzí nás, že výsledok je iný ako sme očakávali na začiatku vyjednávania, ale veríme, že vzhľadom na momentálnu situáciu v spoločnosti i krajine všetci pochopia postup zúčastnených strán a zamestnanci budú pozitívne vnímať riešenie, na akom sa obe strany napokon dohodli.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

20.10.2020 - DL

Komentáre

Pridať komentár

Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3032561
Počet loginov 116041