SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Mimoriadne rokovanie OZ so zástupcami firmy 15/10/13

Mimoriadne rokovanie OZ so zástupcami firmy 15/10/13

17.október 2013 / redakcia

BRATISLAVA. V utorok 15.októbra sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie zamestnávateľa a predsedu OZ Telekom. Jediným bodom bolo prerokovanie žiadosti o udelenie výpovede v zmysle §63 Zákonníka práce a PKZ, ktorú je firma povinná prerokovať pri udelení výpovede zamestnancovi pri porušení pracovnej disciplíny. Treba poznamenať, že k takémuto prerokovávaniu výpovede došlo v našej spoločnosti po niekoľkých rokoch. Za účasti zástupcov zamestnávateľa (ľudské zdroje) a dotknutého zamestnanca bola žiadosť prerokovaná.

K dôvodom a okolnostiam porušenia pracovnej disciplíny a k možnému udeleniu výpovede som sa vyjadril na takmer dvojhodinovom rokovaní a následne som zaslal stanovisko OZ aj písomnou formou. Požiadal som zamestnávateľa, aby pri rozhodovaní o možnej výpovedi, resp. inom primeranom treste boli zohľadnené niektoré okolnosti, súvisiace s porušením pracovnej disciplíny týmto zamestnancom a taktiež bolo prihliadnuté na jeho doterajšie pracovné výsledky. Detaily výpovede ani bližšie údaje o zamestnancovi z pochopiteľných príčin na tomto mieste uvádzať nebudeme. 

17.10.2013 - DL


Ďalšie pravidelné stretnutie zástupcov ST a odborových zväzov sa uskutoční 22.októbra.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160033
Počet loginov 118310