SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Stretnutie OZ Telekom - ČOSPTaNS

Stretnutie OZ Telekom - ČOSPTaNS

6.október 2012 / redakcia

V dňoch 20.-21.septembra sa v Pezinku uskutočnilo tradičné stretnutie telekomunikačnej časti odborového zväzu Českej republiky a nášho zväzu. Zúčastnili sa ho piati členovia predsedníctva z oboch zúčastnených strán a taktiež predsedníčka českého zväzu. Hoci za existencie samostatného zväzu OZ Telekom išlo o prvé stretnutie, takéto výmeny skúseností sa pravidelne uskutočňujú už od rozdelenia spoločného zväzu v roku 1993.
Rozhodli sme sa pokračovať v tradicii a využiť vlastne jediné stretnutie so zahraničnými partnermi, kde pri rozhovore ozaj netreba žiadneho tlmočníka :). Navyše problémy oboch štátov, spoločností i odborov sú natoľko podobné, že pri popise postupu firmy (najmä v časti call centrá, obchode či odmeňovaní...) druhá strana často nemusela nič ani dodávať...
Získané poznatky využijú obe strany pri ďalšej práci. Na záver bolo dohodnuté, že budeme v stretnutiach pokračovať a budúci rok ho zorganizuje česká strana.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3247141
Počet loginov 119061