SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Stretnutie s Petrom Peškom, senior manažérom retailu

Stretnutie s Petrom Peškom, senior manažérom retailu

29.august 2012 / redakcia

Uskutočnilo sa ďalšie dvojhodinové stretnutie so senior manažérom Sekcie retailového predaja Petrom Peškom. Vrátili sme sa k témam z minulého stretnutia a otvorili ďalšie aktuálne problémy. Hlavnou témou bola problematika odmeňovania na sekcii (vracanie už raz vyplatených bonusov pri neplatení zákazníka, spôsob prideľovania a vyplácania osobného hodnotenia vedúcich). Rozobrali sme potrebu 12-hodinových turnusových zmien v predajniach a možnú organizáciu práce v týchto zmenách, predovšetkým z pohľadu obsadenia týchto zmien ženami - matkami malých detí.
V stretnutiach budeme pokračovať.

27.8.2012 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160090
Počet loginov 118310