SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Stretnutie s Petrom Peškom, seniormanažerom retailu

Stretnutie s Petrom Peškom, seniormanažerom retailu

5.február 2013 / redakcia

Vo štvrtok 7.februára sa uskutoční dlhopripravované stretnutie s Petrom Peškom, seniormanažerom riadenia retailovej siete. Problémov sa za niekoľko mesiacov nakopilo toľko, že na stole budú hlavne dlhoodkladané témy, ktorých riešenie, alebo aspoň hlbšia diskusia o nich, je aj podľa vyjadrenia samotných predajcov potrebná:

  • potreba(?) 12-hodinových zmien v predajniach obchodných centier
  • psychická a fyzická záťaž pri týchto zmenách
  • vykazovanie pracovného času, skryté a utajené nadčasy
  • obsah a prínos tzv. ranných štartov
  • plánované prepúšťanie z retailu v roku 2013


O obsahu a výsledkoch stretnutia budeme informovať.

05.02.2013 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3247099
Počet loginov 119061