Prieskum zamestnaneckej pretvárky (návod na vyplnenie, časť druhá)

Prešiel ďalší rok zamestnaneckej spokojnosti a prichádza ďalší. Hoci pre desiatky a desiatky ľudí nepríde už žiaden. Mnohí to pocítia na vlastnej, dnes ešte magentovej koži. Tento text sme priniesli v rámci série článkov o zamestnaneckom prieskume v rokoch 2014-15 a aj tento rok v apríli. Tým,...

Späť na článok

Komentáre (5)
30.október 2017 13:30 / Marián KOPERNICKÝSlovak Telekom

Chápem ľudí, ktorí sa takýchto prieskumov nezúčastňujú z dôvodu celkového znechutenia, výberu tématických okruhov a formulácií otázok, nedôvere v anonymitu, či kôli pretvárkam kolegov pri vyplňovaní, tým by som chcel odkázať aby sa napriek všetkému prieskumu zúčastnili!
Vyjadrenie a konkretizovanie spokojnosti a nespokojnosti je pre obe strany lepšia voľba ako ignorovanie prieskumu.

A keby prišlo „z hora“ k ovplyvňovaniu a „odporúčaniu“ ako v prieskume odpovedať – navrhujem ihneď nahlásiť konkrétneho odvážlivca na prieskum@oztelekom.sk.

30.október 2017 13:48 / Drahoslav LETKOSlovak Telekom

Úplný súhlas s názorom. Na dotazník sa má odpovedať. Ale nejde len o "odpoveď". Otázky su častokrát sformulované tak špekulatívne, že sa priam núka núka kladná odpoveď, ale keď si ju prečíta človek lepšie, zistí, že je podrazácky sformulovaná...
Napríklad otázka "Stratégiu Deutsche Telekomu viem ostatným jasne vysvetliť"...
Kto sú to ostatní?
Čo je to jasne?
Čo znamená vysvetliť?
A kto vôbec pozná stratégiu Deutsche Telekomu?
A čo je to vôbec stratégia?
Napriek tomuto všetkému 75% ľudí úplne súhlasí alebo súhlasí... Ozaj?? Tak nože, čo o nej viete, vy 75%-ní povedať čo len pár slov??
Tak sa neobávajme zaškrtnúť pravdu, to trocha alibistické "ani súhlas/ani nesúhlas, lebo tak alibisticky je otázka sformulovaná. Tak nech aj dostanú takú odpoveď. Alebo sa neobávajme napísať, že NIE, neviem. Len preto, že ste počuli včera na porade pár viet a údajnej vízii byť najlepšou spoločnosťou v Európe, ešte neznamená, že toto je stratégia firmy... Tou je možno prežiť, kým sa dá, usporiť náklady, dodať výnosy akcionárom, nič iné. A toto fakt viete niekomu vysvetliť?
A kľudne podnety akéhokoľvek druhu (ale prosím konkrétne) na mail posielajte...

30.október 2017 14:10 / Lucia BEDNÁROVÁ

Skôr ako sa zasielajú prieskumy, by si mal urobiť okrúhly stôl. Tam dostanú konkrétne priame a vecné odpovede ako sa vo firme cítime, ako to bolo nedávno na okrúhlom stole s pánom riaditeľom Š valekom v Žiline.

31.október 2017 15:21 / Marcel KAJANSlovak Telekom

treba v kľude počkať do štvrtka, potom si pozrieme otázky, popremýšľame nad nimi. Určite treba ľudí upozorniť, aby poriadne popremýšľali nad odpoveďou, kým ju zaškrtnú. A nech si dajú pozor na to, že keď pri vypĺňaní začnú mať tendenciu rozmýšľať v duchu "veď u toho súkromníka, kde robí kamarát, tam ani stravné lístky nedostanú, časť výplaty im ide načierno, my máme aspoň niečo", tak nech si uvedomia, že my sa musíme porovnávať s firmami ako Google, Microsoft, IBM, HP, SAP a podobne. Nie s nejakým výrobcom plastových okien v Š amoríne alebo špedičnou firmou v Lieseku.

Mimochodom, na našej intranetovej stránke sa píše, že výsledky prieskumu za jednotlivé organizačné zložky majú k dispozícii jednotlivý manažéri a mali nás s nimi oboznámiť. Manažéri v mojom okolí o ničom takom nevedia a ja teda netuším, aké boli výsledky nášho tímu. Sú naše pocity o fungovaní firmy zhodné s ostatnými oddeleniami alebo nie?.
Inde vo svete je normálne, že po každom takomto prieskume sa porovnajú výsledky za jednotlivé organizačné zložky (napr. náš tím, tím vedúceho nášho vedúceho atď., to všetko voči technologickej divízii, to všetko voči celofiremnému priemeru) a ak sa zistí, že niektorá časť firmy je výrazne nespokojnejšia, ako zvyšok, tak sa stanovuje akčný plán na odstránenie nedostatkov.
Navyše sa porovnávajú výsledky nadväzujúcich prieskumov, aby sa zistilo, či úlohy stanovené v akčnom pláne mali priaznivý vplyv. Ak nie, akčný plán sa reviduje podľa aktuálnych výsledkov. A tak ďalej, až pokým nebudú všetci zamestnanci spokojní, aby sa mohli v kľude venovať práci, na ktorú boli najatí ...

2.november 2017 9:18 / Marcel KAJANSlovak Telekom

malá analýza otázok. Keby sa niekto chcel zamyslieť ...

Ako sa cítite v našej spoločnosti?
- k tejto otázke sa treba vrátiť nakoniec. Po odpovedaní všetkých ostatných otázok (a rozpamätaní sa na viacero detailov) sa človeku celková atmosféra vo firme popisuje ľahšie

Som hrdý/á na značku Telekom
- malý test správnosti odpovede. Skúsim si predstaviť, že budem chodiť po meste s tričkom s veľkým logom Telekom. Hrdosť znamená, že budem s radosťou prijímať obdivné pohľady okoloidúcich

Našu spoločnosť by som odporučil/a ako skvelé miesto, kde sa zamestnať
- počas nasledujúcich 3 rokov chceme prepustiť 17% zamestnancov. You must be kidding me, right?

Rozumiem zmenám, ktoré sa dejú v rámci našej spoločnosti
- počas nasledujúcich 3 rokov chceme prepustiť 17% zamestnancov. A to je iba jedna z vecí, ktorej nerozumiem

Stratégiu Deutsche Telekomu viem ostatným jasne vysvetliť
- hmm, DT má nejakú stratégiu? Vlastne, prepustiť 17% zamestnancov je tiež stratégia. Ale tú fakt neviem vysvetliť

Podľa mojich skúseností, v spoločnosti v Deutsche Telekom pracujeme spolu ako partneri v záujme úspechu skupiny
- pracujeme v záujme nemeckej DT, kam odvádzame všetky zisky. V záujme skupiny (všetkých operátorov) určite nepracujeme, a ako partneri to už vôbec nie

V mojom tíme zodpovedá pracovné vyťaženie požiadavkám na kvalitu vykonávanej práce
- zaspávam každý deň s pocitom dobre odvedenej práce a zároveň bez psychického vyčerpania?

Môj pracovný čas mi umožňuje udržiavať rovnováhu medzi súkromným (rodinou, záľubami) a pracovným životom
- stíham za 8 hodín urobiť všetko tak, aby som bol dostatočne hrdý na kvalitu výsledkov celého tímu? Bez toho, aby som musel niečo dorábať cestou domov alebo občasne po večeroch? Neotravuje ma doma alebo počas dovolenky nikto pracovnými vecami?

V našej spoločnosti máme dostatok príležitostí pre vzdelávanie a profesijný rozvoj
- mám všetky potrebné školenia na výkon svojej práce, alebo si študujem odborné dokumentácie vo voľnom čas, aby som aspoň ako-tak zvýšil efektivitu svojej práce a našiel si čas na všetko potrebné? Plánujú sa školenia dlhodobo alebo ad-hoc podľa toho, či na konci roka zostali v budgete nejaké peniaze?

Naša spoločnosť podporuje najnovšie formy vzdelávania
- podporuje vôbec nejakú formu vzdelávania?

Podľa mojich skúseností digitálne platformy/nástroje (napr. YAM, WebEx, Sharepoint) uľahčujú výmenu nápadov, vytváranie kontaktov, zdieľanie vedomostí a spoluprácu v našej spoločnosti
- som to iba ja, komu pripadá, že WebEx/Jabber sú “trochu” neintuitívne a že by sme mohli mať jednu aplikáciu namiesto dvoch? YAM našťastie používať nemusíme, Sharepoint je ako nasadenie buldozéru na vykopanie sadeníc paradajok (jeho potenciál sa využíva tak na 5%). Hlavne, otázka znie, o koľko sa zlepšila naša spolupráca odkedy máme tieto nástroje?

Za vynaložené úsilie a výsledky svojej práce dostávam od zamestnávateľa primerané uznanie
- podľa tlačových správ sme technologickým lídrom a špičkovou telco firmou. Tak sa teda porovnávajme s rovnocennými. Google, IBM, HP, Siemens, atď.

Na základe výsledkov Zamestnaneckého prieskumu náš tím nastavil potrebné zlepšenia
- really? Nikdy som o žiadnych výsledkoch za náš tím nepočul. Tobôž nie o opatreniach vyplývajúcich z prieskumu

Náš Etický kódex (Code of Conduct) je pri každodennej práci základom môjho konania
Firemné princípy (Guiding Principles) su súčasťou mojej každodennej pracovnej činnosti
- neviem si spomenúť, asi by som potreboval občerstviť pamäť ohľadom všetkých tých princípov. Len či mi to tí HR špecialisti z Rumunska budú ochotní prísť vysvetliť osobne


V našej spoločnosti veríme, že naša firma bude rásť
- počas nasledujúcich 3 rokov chceme prepustiť 17% zamestnancov. You must be kidding me, right?

Rozumiem tomu, čo je potrebné pre to, aby naša spoločnosť rástla
- pozor na správnu odpoveď. Ja by som presne vedel, ako by táto firma mohla rásť, ale nemám tušenia, ako to dosiahnuť, ak nezmeníme fungovanie firmy. Btw - počas nasledujúcich 3 rokov chceme prepustiť 17% zamestnancov

Podporujem aktívnu a otvorenú medzinárodnú spoluprácu
- znovu pozor na odpoveď. Podporoval by som medzinárodnú spoluprácu, keby som na to mal možnosti. Diktovanie z Nemecka, čo máme robiť, považujeme za aktívnu a otvorenú spoluprácu alebo nie? Nie som si istý

Vďaka komunikácii zo strany môjho nadriadeného, mám dostatok informácií o tom, čo sa deje v DT skupine v Európe
- tuho rozmýšľam, ale myslím, že LinkedIn a zopár profesných portálov mi v tomto smere dáva viac informácií. Celkovo sa z externých zdrojov dozvedám veci skôr ako z interných

Pridať komentár

Pridávať komentár môžu len prihlásení užívatelia.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 1731795
Počet loginov 85949