SpäťÚvod › Medzinárodná činnosť

Medzinárodná činnosť

História medzinárodnej činnosti OZ Telekom siaha do začiatku deväťdesiatych rokov. Krátko po svojom vzniku sa OZ Spoje stal členom medzinárodnej organizácie PTTI (Postal, Telegraph and Telephone International), ktorá v tom čase združovala 5 mil. pracovníkov sektoru na celom svete. Táto medzinárodná organizácia sa v roku 1997 zlúčením s ďalšími centrálami zmenila na CI (Communication International) a o dva roky ďalším zlúčením na súčasnú UNI (Union Network International). OZ Telekom je členom regionálnej a profesnej sekcie UNI Europa / UNI Telecom. Štruktúra UNI je dosť zložitá a jej činnosti sa tu venovať nebudeme. OZ Telekom sa do celosvetových, či celoeurópskych aktivít v sektore zapája minimálne, okrem iného, aj z finančných dôvodov. 

Zaujímavejšou a aj prínosnejšou časťou medzinárodnej činnosti boli vždy bilaterálne a multilaterálne vzťahy s krajinami, s ktorými nás spájali príbuzné témy, podobné problémy, či spoločná minulosť. Medzinárodné aktivity sme na začiatku rozbehli s odborovými zväzmi zo Švédska, Anglicka, Maďarska či Rumunska. Neskôr sme našli blízke témy s kolegami z Rakúska či Chorvátska a veľmi dobrá spolupráca začala príchodom Deutsche Telekom na Slovensko s nemeckým odborovým zväzom Ver.di, najmä v prvých rokoch po vstupe nemeckého vlastníka na Slovensko. V posledných rokoch sa rozbehla spolupráca s portugalským zväzom SINTTAV, ktorý každoročne organizuje medzinárodné semináre k aktuálnym témam a na ne sme pravidelne prizývaní.

Pochopiteľne, najužšia spolupráca dlhodobo pokračuje s českým odborovým zväzom OSZPTaNS. Stretávame sa každoročne striedavo v Čechách a na Slovensku a výmena skúseností je stále pre obe strany prínosom. Problémy sú veľmi podobné a napokon, sú stále jedinými zahraničnými partnermi, ktorí rozumejú po slovensky :). Vzájomná spolupráca je obojstranne výhodná aj pri spoločných cestách do zahraničia, keď vzájomne využívame služby spoločného tlmočenia.

Ďalšou časťou medzinárodnej činnosti je naša účasť v Európskej zamestnaneckej rade Deutsche Telekom AG. Podnikové rady na Slovensku existujú v minimálnej miere a nemajú žiadnu tradíciu, avšak po vytvorení Európskej zamestnaneckej rady sa aj zástupca zo Slovak Telekomu, a teda z nášho odborového zväzu, stal v zmysle európskej legislatívy riadnym členom EZR Deutsche Telekomu, ktorá sa zaoberá postavením zamestnancov v celej DT Group v Európe.

30.03.2011 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3992037
Počet loginov 128858