SpäťÚvodO nás › Súčasnosť

Súčasnosť

Súčasnosť

História samostatného Odborového zväzu Telekom sa začína písať dňom 13.decembra 2010...

Týmito slovami sme ukončili históriu OZ Spoje v predchádzajúcej časti a otvárame nimi súčasnosť OZ Telekom. Či skôr budúcnosť...?



Prevažná väčšina členov OZ Telekom boli a zamestnancami spoločnosti Slovak Telekom. Integráciou bývalého Slovak Telekomu, a.s. a T-mobile, a.s. sa zvýšil počet zamestnancov v integrovanej spoločnosti, ale zároveň klesla percentuálna organizovanosť, keďže v T-mobile odbory neboli a počet zamestnancov v spojenom Slovak Telekome sa zvýšil o polovicu. 

Pôvodne všetci naši členovia boli zamestnancami Slovenských telekomunikácií, nechsme sa v priebehu rokov volali akokoľvek. Postupom času, tak ako sa začali z ST oddeľovať jej časti, sa našimi členmi stali aj zamestnanci iných firiem (Vegacom, Rádiokomunikácie, DTI). Neskôr OZ Telekom združoval zamestnancov štyroch firiem - Slovak Telekom, a.s., Ericsson Slovakia, s.r.o. (do roku 2017), STRABAG Property and Facility Services s.r.o. (do roku 2016) a neziskovej organizácie Výskumný ústav spojov. V decembri 2022 boli založené odbory v spoločnosti SkyToll, a.s. a tamojšia organizácia sa po vzájomnej dohode stala jednou z našich základných organizácií. V súčasnosti teda OZ Telekom združuje zamestnancov troch firiem - Slovak Telekom, a.s., SkyToll, a.s. a Výskumného ústavu spojov, n.o.

Odbory zastupujú všetkých zamestnancov, bez ohľadu na to, kde boli pred mesiacom alebo rokom. V niečom ich zastupujú, lebo to zákon prikazuje, v niečom preto, lebo to zákon umožňuje. Nerobia tak vždy a za každých okolností. Napokon, členovia platia príspevky a za tie musia dostávať niečo navyše oproti tým, ktorí sa často len vezú na výhodách, k dohode ktorých ničím neprispeli (výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy, vyšší sociálny fond, možnosť pripoistenia, vyššie odstupné pri organizačných zmenách, vyššie nároky oproti zákonu pri práceneschopnosti, atď.).

Členské  príspevky však vôbec nie sú tým najdôležitejším. Mala by to byť skôr solidarita a 'plavba na jednej lodi'. Naďalej sa budeme snažiť to, aby súčasní nečlenovia pochopili, čo je dôležité pre nás všetkých a hlavne o to, aby vznikla a upevňovala sa dôvera k odborom. Možno, že jej vzniku, a neskôr aj upevneniu, pomôže aj možnosť prečítať si na web-e zopár viet o našej histórii či súčasnosti.

Ak hovoríme o súčasnosti nášho zväzu, treba z histórie OZ Spoje spomenúť ešte ďalšiu udalosť. Už v lete 1991, teda poldruha roka predtým, ako sa v januári 1993 rozdelil spoločný federálny odborový zväz na dva samostatné české a slovenské zväzy (viď časť „História“), vystúpilo z vtedajšieho zväzu na zjazde v Plzni niekoľko desiatok základných organizácií zo Slovenska, ktoré následne vytvorili Slovenský odborový zväz pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií, na čele ktorého sa postupne vystriedali pp. Zeman, Dobrotková, Martinovič až po súčasného predsedu Milana Brleja.

Hoci v našom zväze sme tento postup nikdy nepovažovali za správny, dnes nemá zmysel špekulovať nad tým, či to bolo potrebné alebo to bol krok predčasný a zbytočný. Taká bola vtedajšia realita a hovoriť s odstupom času o politickom pozadí a pohnútkach, ktoré k tomu viedli, nič nerieši. Naše pozíciu voči zamestnávateľom to však výrazne oslabovalo, pretrvávali vzájomné rozpory, bol často problém dohodnúť sa na spoločnom postupe a zamestnávateľ z toho dokázal ťažiť. Časom sa situácia medzi zväzmi našťastie upokojila a dnes možno povedať, že počas posledných rokov je spolupráca na veľmi dobrej úrovni. Práve naopak, pri vyjednávaní a rokovaniach so zamestnávateľom sa obe strany častokrát vhodne dopĺňajú. Po posledných pohyboch vo vnútri oboch zväzov dnes prevažnú väčšinu členov tvoria zamestnanci Slovak Telekomu a sme presvedčení, že je len otázkou času, kedy príde na program dňa ďalšie zbližovanie oboch, dnes už prevažne telekomunikačných zväzov...

Veríme, že najviac o súčasnom živote a existujúcich problémoch bude vypovedať, a pomôže pri ich riešení, diskusná privátna interaktívna zóna, do ktorej však majú neobmedzený prístup len registrovaní užívatelia, teda členovia a sympatizanti, a čiastočne aj hostia OZ Telekom...

Takže - tou správnou nohou ...

12.12.2022_v.5 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3992024
Počet loginov 128857