SpäťÚvodKolektívne zmluvy › 2010-2011

Podniková kolektívna zmluva Slovak Telekom, a.s.

Podniková kolektívna zmluva Slovak Telekom, a.s.

Aký je významobsah kolektívnej zmluvy v podmienkach Slovak Telekom-u?

V čom a v akom rozsahu je rozdiel medzi obsahom Zákonníka práceznením kolektívnej zmluvy, ktorá zabezpečuje nadštandardné nároky všetkým zamestnancom Slovak Telekomu, a.s.?


 

Pre názornosť a lepšie uvedomenie si rozdielov oproti zákonu je v texte uvedená vždy oblasť vyjednávania, zákonné práva podľa ZP a - oproti tomu - nároky či podmienky dojednanéPodnikovej kolektívnej zmluve ST, a.s. na roky 2010-2011.


MZDOVÉ NÁLEŽITOSTI:
zákon:
nezaručený žiaden nárast základných miezd
príplatok za sviatok vo výške 50% základnej mzdy
príplatok za nočnú prácu vo výške 0,50 €
vyplatenie mzdy za sviatok, ak tento pripadne na pracovný deň
PKZ:
• v priemere 2,1% nárast ZM, z toho minimálne 1,5% každému zamestnancovi v bande 1 a minimálne 1% v bande 2 (platí len pre r.2011)
príplatok za sviatok vo výške 100% základnej mzdy
príplatok za nočnú prácu vo výške 0,50 €
preplácanie náhrady mzdy za sviatok, ak tento pripadne na pracovný deň


ODSTUPNÉ pri organizačných zmenách:
zákon:
• v závislosti podľa počtu odpracovaných rokov (menej/viac ako 5 rokov) ... odstupné vo výške 2/3-násobku priemernej mzdy (PM)
PKZ:
pri výpovedi platí zákonná výška odstupného
pri dohode je vyplatené základné odstupné vo výške 5-7 násobku PM

a ďalej pri splnení podmienky najmenej 15 rokov zamestnania v ST a jeho právnych predchodcoch
zamestnancom nachádzajúcim sa v intervale 1-12 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku ... ďalšie odstupné vo výške 1-8 násobku PM (podľa rokov do dovŕšenia dôchodkového veku)
za každý odpracovaný rok ... ďalších 150 €
• pre ostatných zamestnancov mimo intervalu 1-12 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku ... ďalších 130 € za každý odpracovaný rok
zamestnancovi so zdravotným postihnutím ... mimoriadne odstupné vo výške 5-násobku PM
osamelému zamestnancovi, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa ... mimoriadne odstupné vo výške 5-násobku PM

• zamestnancovi v závažnej sociálnej situácii ... mimoriadne odstupné vo výške 3 až 5-násobku PM, po individuálnom posúdení a rozhodnutí výkonnou riaditeľkou pre ľudské zdroje


ODCHODNÉ po nadobudnutí nároku na dôchodok:
zákon:
odchodné vo výške 1-násobku PM
PKZ:
pri splnení podmienky najmenej 15 rokov zamestnania v ST a jeho právnych predchodcoch
ďalšie odchodné vo výške 3-násobku PM
• a ďalších 80 € za každý odpracovaný rok


SOCIÁLNY FOND:
zákon:
• 0,6-1,1% zo stanovenej základne
PKZ:
• 2,2% zo stanovenej základne (každý zamestnanec k dispozícii rovnakú čiastku), jej využitie: sociálne výpomoci, príspevok pri dlhodobej PN, príspevok na stravu vo výške 1,44€ za každý stravný lístok (cena pre zamestnanca je 0€), voliteľné benefity (zdravotná starostlivosť, poukážky, príspevok na dopravu v hotovosti - spolu vo výške 96€ pre každého zamestnanca) - pravidlá na rok 2011


ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŠ¤:
zákon:
• 1.-3. deň – 25% vymeriavacieho základu
   4.-10. deň – 55% vymeriavacieho základu
PKZ:
• 1.-7. deň – 80% vymeriavacieho základu
   8.-10. deň – 60% vymeriavacieho základu, a to 2x ročne
• 1.-3. deň – 30% vymeriavacieho základu
   4.-10. deň – 60% vymeriavacieho základu, a to počas ďalších PN


DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE:
zákon:
žiadna povinnosť
PKZ:
• mesačný príspevok vo výške 1,5% vymeriavacieho základu a ďalej
• 1-4 € mesačne podľa veku zamestnanca


PRACOVNÉ VOĽNO:
zákon:
žiadna povinnosť
PKZ:
• 2 kalendárne dni plateného pracovného voľna v priebehu roka


Z ĎALŠÍCH OBLASTÍ stručne:
• V priebehu 12 mesiacov nebudú prepustení z organizačných dôvodov obidvaja manželia
• Ukončenie pracovného pomeru s osamelým zamestnancom je možné len po súhlase výkonnej riaditeľky pre ľudské zdroje
• Povinnosť prerokovať organizačné zmeny a ukončenia pracovného pomeru s odbormi
• Platené pracovné voľno na účasť na športových a iných akciách organizovaných zamestnávateľom a odborovými organizáciami
• Poskytnutie ďalšieho pracovného voľna s náhradou mzdy pri osobných prekážkach v práci (účasť na pohrebe, svadbe)
• Poskytnutie 4 dní pracovného voľna s náhradou mzdy ročne pre zamestnanca, ktorý v trvalej starostlivosti invalidnú osobu
• Poskytnutie jednorázovej pomoci pozostalým pri smrteľnom pracovnom úraze vo výške 5000 €
• Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a záväzkov

15.06.2011 - DL

Súbory na stiahnutie
Podniková kolektívna zmluva ST, a.s. 2010-2011Podniková kolektívna zmluva ST, a.s. 2010-2011 (150 kb)

Podniková kolektívna zmluva zo dňa 8.3.2010

Dodatok č.1 k PKZ STDodatok č.1 k PKZ ST (64 kb)

Dodatok k podnikovej kolektívnej zmluve zo dňa 1.7.2010

Dodatok č.2 k PKZ STDodatok č.2 k PKZ ST (67 kb)

Dodatok k podnikovej kolektívnej zmluve zo dňa 1.2.2011

Dodatok č.3 k PKZ STDodatok č.3 k PKZ ST (154 kb)

Dodatok k podnikovej kolektívnej zmluve zo dňa 1.4.2011

Dodatok č.4 k PKZ STDodatok č.4 k PKZ ST (116 kb)

Dodatok k podnikovej kolektívnej zmluve zo dňa 1.6.2011

Dodatok č.5 k PKZ STDodatok č.5 k PKZ ST (130 kb)

Dodatok k podnikovej kolektívnej zmluve zo dňa 15.6.2011

Dodatok č.6 k PKZ STDodatok č.6 k PKZ ST (65 kb)

Dodatok k podnikovej kolektívnej zmluve zo dňa 22.11.2011

Dodatok č.7 k PKZ STDodatok č.7 k PKZ ST (65 kb)

Dodatok k podnikovej kolektívnej zmluve zo dňa 10.2.2012

PKZ 2010-2011 (v znení doplnkov)PKZ 2010-2011 (v znení doplnkov) (163 kb)

Aktuálna PKZ 2010-2011 v znení doplnkov č.1-7 (neoficiálne znenie - bez záruky)

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3992036
Počet loginov 128858