SpäťÚvod › Pravidlá používania

Pravidlá používania / kategórie užívateľov

Vitajte na web-e Odborového zväzu Telekom, kde sa môžete dozvedieť informácieOZ Telekom. Registrovaným užívateľom - členom OZ, sympatizantom a hosťom - však ponúkame viac. Možnosť využitia privátnej diskusnej častiotvorene a bez obáv vymieňať si skúsenosti, názory, klásť otázky, písať zaujímavosti zo života firmy, o budúcnosti odborov v telekomunikačnom sektore, no hlavne o problémoch z pracovnej, či pracovno-právnej oblasti. Mala by byť miestom ohlasov, kritiky, nápadov, radosti, hnevu, ale i bútľavých vŕb...

 


 

V hlavnom menu nájdete všeobecné informácie o histórii, súčasnosti a prihlásení užívatelia aj o aktuálnom dianí v OZ Telekom.

V pravom hornom menu záložky na vstup do privátnej diskusnej sekcie web-u pre registrovaných užívateľov. Každá z nich obsahuje aj stručnú informáciu o jej obsahu a využití.

Neprihlásený užívateľ obmedzený prístup k informáciám v hlavnom menu, nemá možnosť zapojiť sa do diskusnej časti a môže čítať len vstupný náhľad jej obsahu. prístup a povolenú komunikáciu len v záložke 'voľná zóna', kde majú prístup aj neprihlásení užívatelia. Môže si tiež prečítať príspevky v privátnej zóne, ktoré sú odblokované pre všetkých užívateľov.

Anonymný prístup do privátnej zóny nie je možný, vždy je overovaný pomocou prihlasovacieho mena a hesla. Na registráciu nového užívateľa je potrebné pravdivo vyplniť a zaslať žiadosť o registráciu.

Každý zaregistrovaný užívateľ si môže vybrať, či bude vystupovať pod svojím skutočným menom alebo vybraným nickom. Tak ako nie je možné vystupovať pod cudzím menom, takisto pri zmene nicku sa spätne zmení jeho názov vo všetkých dovtedajších príspevkoch. Pod svoj príspevok sa teda vždy musí každý nejako „podpísať“. Upozorňujeme, že príspevok podpísaný menom užívateľa môže byť viditeľný aj neprihláseným užívateľom, v prípade odblokovaných príspevkov (označených ikonou 'free') aj verejnému návštevníkovi web-u.
V niektorých prípadoch, ak o to užívateľ požiada, bude anonymita zachovaná (viď ďalej).

 


 

Registrovaní užívatelia web-u sú rozdelení do troch kategórií:

 

Člen OZ Telekom

 • automaticky získava časovo neobmedzený úplný prístup do privátnej zóny, kde môže vystupovať podľa svojho rozhodnutia buď pod svojim skutočným menom alebo pod zvoleným nickom

 • po prihlásení má prístup ku všetkým informáciám, nachádzajúcimi sa na web-e

 • dostáva na svoju e-mailovú adresu občasne zasielaný newsletter, a tiež mailovú notifikáciuinformáciáchaktualitáchnových článkoch, ktoré sa objavia na web-e

 • jeho nick ani meno nemôže používať nikto iný a nemôže byť zneužité

 • má plný prístup k ďalším aplikáciám v privátnej zóne, teda môže:

 • prispievať do diskusných skupín
 • klásť otázky k ľubovoľnému problému

 • byť autorom článkov na akúkoľvek tému

 • odpovedať na aktuálne anketové otázky

 • byť autorom anketových otázok

 

Sympatizant OZ Telekom

 • nie je riadnym členom OZ Telekom, je sympatizantom v zmysle stanov OZ a štatútu sympatizanta

 • vystupuje podľa svojho rozhodnutia pod svojim skutočným menom alebo nickom, ale farebným označením je odlíšený od člena OZ

 • prístup k informáciám a do privátnej zóny získava po zaplatení príslušného príspevku (za 6- alebo 12-mesačnú dobu), v zmysle Internej smernice o pravidlách používania web-stránky sympatizantami OZ Telekom (detail viď v časti Hlavné menu/Dokumenty/Základné dokumenty)

 • prístup k aplikáciám v privátnej zóne v rovnakej miere ako člen OZ, avšak v súlade so stanovami OZ môžu byť niektoré interné informácie, určené len členom OZ, pre neho zneprístupnené

 

Hosť

 • podmienkou pridelenia štatútu hosťa je byť zamestnancom firiem, v ktorých svojich členov zastupuje OZ Telekom, o štatút hosťa môžu tiež požiadať bývalí zamestnanci a v odôvodnených prípadoch aj iní záujemcovia  

 • prístup so štatútom hosťa môže neregistrovaný užívateľ získať po vyplnení žiadosti a po zaslaní prevádzkovateľovi web-u, ktorý prístup schváli a povolí dobu prístupu alebo žiadosť zamietne

 • vstup do privátnej zóny je možný po prihlásení, za čiastočne odlišných podmienok oproti členomsympatizantom, hosť má obmedzený prístup k aplikáciám a môže mať obmedzený aj prístup k aktívnemu prispievaniu do článkov a diskusných skupín; podľa rozhodnutia prevádzkovateľa web-u alebo autora jednotlivých článkov môže mať pridelené len právo na čítanie, nie však prispievanie do diskusií

 

Verejnosť / náhodný návštevník

 • môže čítať všeobecné informáciezväze na voľne prístupnej zóne

 • nemá prístup do privátnej zóny, ak sú príspevky v nej zablokované pre registrovaných užívateľov

 • možnosť kontaktovať prevádzkovateľa a predstaviteľov OZ pri záujme o podrobnejšie informácie, prípadne o členstvo vo zväze

 • prístup a možnosť komunikovať na verejnom diskusnom fóre 'free zone'

 

10.03.2011, 31.05.2014, 4.4.2019_v.3 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 4025465
Počet loginov 128943