Vitajte na web-e Odborového zväzu Telekom


 

Odborový zväz TELEKOM  je dobrovoľné občianske združenie zastrešujúce zamestnancov z odvetvia telekomunikácií, informačných technológií a iných príbuzných oblastí.

OZ Telekom vznikol v decembri 2010 z telekomunikačnej časti Odborového zväzu Spoje po jeho rozdelení na poštovú a telekomunikačnú časť. V súčasnosti jeho členmi zamestnanci Slovak Telekom, a.s., SkyToll, a.s. a Výskumného ústavu spojov, n.o. (do roku 2016 aj zamestnanci Ericsson Slovakia spol. s r.o. a STRABAG Property and Facility Services s.r.o.).

 


Čo nájdete na našej web-stránke?

V informatívnej časti web-stránky (hlavné menu) nájdete všeobecné informácie o odborovom zväze, jeho histórii a súčasnosti, o hlavných dokumentoch a niektoré aktuálne informácie. Do privátnej, interaktívnej časti (pravé horné menu) s diskusiou, otázkami a odpoveďami na aktuálne témy a článkami od všetkých užívateľov, majú prístup len registrovaní užívatelia. Neobmedzený prístup k celému obsahu web-u majú členovia a sympatizanti OZ Telekom, hostia a náhodní návštevníci majú práva obmedzené.

O nových článkoch sú registrovaní užívatelia informovaní prostredníctvom notifikačného mailu. Každému členovi a sympatizantovi môže byť na jeho e-mailovú adresu zaslaný taktiež newsletter s aktuálnymi informáciami. 

Privítame každú pripomienku a nápad ako obsah vylepšiť či doplniť. Prajeme príjemné a užitočné strávenie času na našej stránke.  

15.01.2023_v.04 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3924989
Počet loginov 128322