SpäťÚvod › Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

V prvej skupine je zoznam základných a hlavných dokumentov OZ Telekom. Sú prístupné aj pre neregistrovaných užívateľov, informujú o všeobecných princípoch a zásadách fungovania OZ.

V druhej skupine sa nachádzajú ostatné dokumenty OZ, ktoré ako interné materiály sú prístupné len pre registrovaných užívateľov.

Upozornenie:
V tretej skupine uvádzané iné dokumenty sú všeobecné zákony a predpisy, platné v ST, a.s. alebo v SR. OZ Telekom nezodpovedá za znenie a aktuálnosť textu v tejto skupine dokumentov. Uvedené znenie môže byť neaktuálne, nesprávne alebo neúplné. V prípade potreby detailne poznať uvádzaný zákon si skontrolujte správnosť alebo najnovšiu aktualizáciu verzie.

11.03.2011 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3924962
Počet loginov 128322