SpäťÚvodDokumenty › Základné dokumenty

Základné dokumenty Odborového zväzu Telekom

Súbory na stiahnutie
Program OZ Telekom na roky 2016-2021Program OZ Telekom na roky 2016-2021 (331 kb)

- stanovuje hlavné úlohy a ciele zamerané na ochranu práv a zabezpečenie ekonomických a sociálnych záujmov členov.

Stanovy OZ TelekomStanovy OZ Telekom (420 kb)

- hlavný dokument, v ktorom sú zakotvené základné ciele a úlohy OZ, štruktúra zväzu a jeho orgánov, spôsob financovania OZ a ďalšie zásady a činnosti.

Zásady poskytovania právnej pomociZásady poskytovania právnej pomoci (305 kb)

- popisujú možnosti poskytovania právnej pomoci, podpory a právneho poradenstva v pracovno-právnych otázkach.

Zásady poskytovania sociálnych výpomocíZásady poskytovania sociálnych výpomocí (282 kb)

- popisujú možnosť poskytnutia príspevku na preklenutie ťažkej životnej situácie a na ďalšie účely (dlhodobá PN, príspevky a zľavy pri rekreáciách atď.).

Interná smernica o pravidlách používania web-stránky sympatizantami OZ TelekomInterná smernica o pravidlách používania web-stránky sympatizantami OZ Telekom (294 kb)

- určuje a popisuje pravidlá používania web-stránky OZ Telekom sympatizantami OZ a stanovuje príspevky za sympatizantstvo.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Ktorú oblasť kolektívnej zmluvy považujete za najdôležitejšiu?

nárast základných miezd (39%)
výška a podmienky odstupného (56%)
pracovný čas / dovolenka (3%)
sociálny fond (sociálne výpomoce a stravovanie) (2%)
iné (0%)
Počet návštev 1803364
Počet loginov 92330

 

Informácie ohľadom kolektívneho vyjednávania a súvisiacich tém budú dočasne sprístupnené pre
všetkých zamestnancov ST, a.s.
bez potreby zadávania prihlasovacích údajov