SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › Firma predložila návrh podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2019-2020

Firma predložila návrh podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2019-2020

15.november 2018 / free verzia článku

Dňa 9.novembra 2018 predložil zamestnávateľ Slovak Telekom, a.s. návrh novej podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2019-2020. V zmysle Zákona o kolektívnom vyjednávaní má druhá strana (odborové zväzy) 30 dní na odpoveď k návrhu.

Dnes prinášame stručnú informáciu o obsahu návrhu, najmä o oblastiach, ktoré sa dotýkajú priamo zamestnancov. Posledný článok o víziách nového vedenia sme končili starším smutno-smiešnym vtipom. Začnime ním teda aj ten dnešný článok... ako vyhodili chlapíka z mrakodrapu a ten si pri páde okolo stého, sesťdesiateho i tridsiateho poschodia potichučky stále mrmle... 'zatiaľ je to v poriadku, zatiaľ sa nič nedeje'...

Nebolo to náhodou. Ani minule, ani teraz. Snáď sa konečne ľudia v tejto firme prebudia skôr ako dopadnú na tú dlažbu...

Jednotlivé body návrhu:

  • časť 1 - zrušenie článku 1.4.6
  • časť 2 - bez zmeny
  • časť 3 - bez zmeny
  • časť 4 - bez zmeny
  • časť 5 - zrušenie článkov 5.1.4 a 5.2
  • časť 6 - bez zmeny
  • časť 7 - zrušenie článkov 7.2 a 7.3.10, úprava 7.3.3
  • časť 8 - zmena 8.1.1 od 1.1.2020, úprava 8.4.2
  • časť 9 - bez zmeny
  • časť 10 - bez zmeny


Pre tých, ktorým sa nechce otvárať kolektívna zmluva a porovnávať články, zosumarizujem návrh kolektívnej zmluvy zamestnávateľa v kocke...
 

ODSTUPNÉ:
- zrušenie ďalšieho odstupného pre zamestnancov, ktorí majú 1-12 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku (ochranný preddôchodkový dáždnik)
zrušenie ďalšieho odstupného pre zamestnancov, ktorých pracovný pomer trval viac ako 10 rokov (v súčasnosti 145€ / odpracovaný rok)

MZDY:
- nulový nárast základných miezd v roku 2019 a bez prísľubu nárastu v roku 2020
- zvýšenie príplatku za prácu v noci z 1,00€ na 1,20€ / hodinu nočnej práce
- zrušenie peňažnej odmeny pri príležitosti dosiahnutia 50 rokov veku (vo výške 300€)

SOCIÁLNY FOND:
- v roku 2019 bez zmeny
- v roku 2020 zníženie sociálneho fondu tvoreného zo zisku z 0,7% na 0,4% (dopad do platby za stravný lístok zamestnancom)

STRAVOVANIE:
- neposkytovanie príspevku na stravovanie počas dovolenky, PN a prekážok na strane zamestnanca

V dňoch 21.-22.11.2018 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva OZ Telekom, na ktorom sa budeme návrhu venovať a následne odovzdáme spolu s druhým odborovým zväzom spoločné stanovisko.

K jednotlivým bodom návrhu sa čoskoro vrátime aj na našom webe. Svoj názor na predložený návrh môžete dovtedy prejaviť v diskusii za článkom.

Len jednu malú, ale veľmi dôležitú pripomienku.

Nedávajte, prosím, v diskusii otázky či pripomienky typu, čo proti tomuto návrhu chce urobiť 'odborový zväz', ako sa k tomu postavia 'odbory', prípadne ako chce reagovať 'vedenie zväzu', kým si sami sebe neodpoviete na inú pomerne jednoduchú otázku...

Čo proti tomu ste schopní a ochotní urobiť VY? VY osobne a VY v kolektívoch, v tímoch, v budove, na pracoviskách. Lebo potom bude pomerne jednoduché nájsť odpoveď na otázku, čo proti tomu dokážeme spraviť MY. MY ako zamestnanci firmy, MY ako odbory, ba aj MY ako vedenie tohto odborového zväzu.

A počítajte priebežne palce pri článku. To sú tí, ktorí sú (možno) ochotní urobiť nejaký ten podporný krôčik. A nájdu na to tri sekundy. Ale zatiaľ sa dokážu pod ten nejasný malý krôčik podpory prihlásiť smiešnym zeleným palcom. ANONYMNE. Odpovedzme si však na otázku, koľkí z nich sú ochotní pod ten svoj krok či názor položiť svoje meno či svoju tvár?K téme sa, pochopiteľne, čoskoro vrátime.  

14.11.2018 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2308893
Počet loginov 104725