SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #03 - vyjednávanie Dodatku č.1 na rok 2020 - 2.kolo

PKZ #03 - vyjednávanie Dodatku č.1 na rok 2020 - 2.kolo

16.február 2020 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. Tohto roku sa vyjednávanie oproti vlaňajšku zúžilo na jediný bod - nárast základných miezd. Kolektívna zmluva ako celok, a teda aj všetky jej ostatné body, platí do konca roku 2020, resp. do konca marca 2021.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Ani tohto roku však nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania, sústredíme sa na obsah a potvrdené fakty z vyjednávania.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní označené ikonou 'freebudú
až do ukončenia vyjednávania 
prístupné všetkým zamestnancom firmy. Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní Dodatku č.1 k PKZ 2019-2020:


Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 17.10.2019 predložili odborové zväzy zamestnávateľovi písomný návrh dodatku, čím začalo tohtoročné vyjednávanie Dodatku k PKZ
 • 14.11.2019 odpovedal zamestnávateľ, s návrhom nesúhlasil, zároveň navrhol termín 1.kola vyjednávania na január 2020
 • OZ navrhli skorší termín, avšak po vzájomnej konzultácii bol dohodnutý termín 1.kola na 14.1.2020
 • 14.1.2020 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania
 • 17.1.2020 zasadalo Predsedníctvo Odborového zväzu Telekom, ktoré:
  • odsúhlasilo predbežný postup strany odborov a spôsob komunikácie členom OZ Telekom a zamestnancom ST, ak bude treba pristúpiť k protestným krokom
  • schválilo a odsúhlasilo spôsob pravidelného informovania o stave a priebehu vyjednávania, vrátanie využitia web-stránky na aktiváciu protestných krokov, ak tieto budú potrebné
 • 11.2.2019 sa uskutočnilo 2.kolo vyjednávaniaSTAV VYJEDNÁVANIA PO 1.KOLE
ST: navrhuje nárast ZM vo výške 20€ na úroveň sekcií, vo veľkých frontline organizačných zložkách na úroveň úsekov. O pridelení ďalšieho nárastu vo výške cca 0,6% by rozhodoval zamestnávateľ podľa potreby firmy korigovať nerovnosti v odmeňovaní zamestnancov voči trhu práce, resp. konkurenčným spoločnostiam.
OZ: nesúhlasia s návrhom zamestnávateľa, trvajú na pôvodnom návrhu nárastu ZM vo výške 45€, o úprave v distribúcii nárastu sú ochotní diskutovať.
K zhode medzi oboma stranami nedošlo.


Z PRIEBEHU 2.KOLA VYJEDNÁVANIA
Druhé kolo sa uskutočnilo 11.2.2020. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko, Zdenka Cigániková (Divízia technológií a IT), Roman Kling (Komerčná divízia SK), za SOZPT Milan Brlej, Viola Csibová (Divízia generálneho riaditeľa) a Katarína Vaľková (Divízia technológií a IT). Za ST to boli Jitka Adámková, Monika Reinerová, Eleonóra Ferencová a Janka Prekopová (všetci Divízia ľudských zdrojov).
 

 • Zamestnávateľ zrekapituloval doterajší stav vo vyjednávaní a vyzval OZ, aby sa vyjadrili, či trvajú na svojom pôvodnom návrhu.
 • OZ uviedli, že trvajú na svojom pôvodnom návrhu (nárast ZM o 45€), na dohodu o zmene spôsobu distribúcie miezd pre niektoré organizačné zložky, o ktorú požiadala strana zamestnávateľa vidia priestor.
 • ST uviedlo, že v minulom roku boli prekročené personálne náklady firmy, firma preto musí zabezpečiť súlad s plánom personálnych nákladov v tomto roku, čo znamená nárast maximálne vo výške 29€ (20€ v zmysle PKZ + ďalšiu sumu vo výške 0,6% podľa firemného rozhodnutia). Vyššia suma nad túto sumu by znamenala potrebu vykonať ďalšie reštrukturalizačné opatrenia (t.j. vyššie prepúšťanie).
 • OZ odmietli tento spôsob argumentácie a zdôraznili, že v posledných rokoch výrazne narastá priemerná mzdy v národnom hospodárstve (od roku 2014 o cca 20%), avšak priemerka v ST zostáva za celé 5-ročné obdobie nezmenená. Zároveň pripomenuli, že vývoj výnosov i hospodárskeho výsledku ST v uplynulom roku je aj podľa vyjadrenia firmy pozitívny a tomu by mal zodpovedať aj nárast miezd v budúcom období. Zisk firmy ešte nie je oficiálne známy, avšak aj tento sa očakáva vysoký. Preto OZ trvajú na pôvodnom návrhu.
 • ST uviedlo, že nárast v navrhovanej výške je pre firmu nerealistický a nie je v súlade s finančným plánom. Firma údajne potrebuje priestor pre úpravu miezd niektorých zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní nižšie v porovnaní s trhom práce a navrhovaný spôsob zvyšovania to neumožňuje.
 • prestávka
 • OZ nesúhlasia, aby firma úpravy základných realizovala jednotlivcov realizovala v rámci vyjednávania objemu nárastu podľa PKZ. OZ trvajú na pôvodnom návrhu nárastu ZM o 45€.
 • Zástupcovia ST uviedli, že budú o dnešnom vyjednávaní informovať na práve prebiehajúcom zasadnutí boardu výkonného manažmentu firmy.
 • 2.kolo vyjednávania bolo ukončené.


ZÁVER
Pri určení výšky nárastu ZM nedošlo k zhode ani k zblíženiu návrhov oboch strán.
Zamestnávateľ: naďalej navrhuje nárast ZM vo výške 20€ na úroveň sekcií, vo veľkých frontline organizačných zložkách na úroveň úsekov. O pridelení ďalšieho nárastu vo výške cca 0,6% by rozhodoval zamestnávateľ podľa potreby firmy korigovať nerovnosti v odmeňovaní zamestnancov voči trhu práce, resp. konkurenčným spoločnostiam.
Odbory: nesúhlasia s návrhom zamestnávateľa, trvajú na pôvodnom návrhu nárastu ZM vo výške 45€, o úprave v distribúcii nárastu sú ochotní diskutovať.

Termín 3.kola vyjednávania bol určený na 12.marca 2020.
 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhu OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas (túto možnosť má každý čitateľ článku)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.


Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

15.2.2020 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2482682
Počet loginov 108513