SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #04 - Odborové zväzy zaslali zamestnávateľovi odpoveď a návrh na znenie PKZ na roky 2019-2020

PKZ #04 - Odborové zväzy zaslali zamestnávateľovi odpoveď a návrh na znenie PKZ na roky 2019-2020

6.december 2018 / redakcia

Dňa 9.novembra 2018 predložil zamestnávateľ Slovak Telekom, a.s. návrh novej podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2019-2020. V zmysle Zákona o kolektívnom vyjednávaní sme mali (odborové zväzy) 30 dní na odpoveď k návrhu. Koncom novembra oba odborové zväzy najprv samostatne a 3.decembra na spoločnom stretnutí pripravili a zaslali odpoveď na znenie návrhu zamestnávateľa a zaslali aj návrh znenia PKZ za odborové zväzy. Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2019-2020:Prinášame informáciu o obsahu odpovede odborových zväzov na návrh zamestnávateľa a o návrhoch odborových zväzov do vyjednávania. 

K jednotlivým bodom návrhu zamestnávateľa sme prijali a zaslali nasledovné stanovisko:

 • doba uzatvorenia zmluvy na dva roky - SÚHLAS
 • časť 1 - zrušenie článku 1.4.6 - NESÚHLAS
 • časť 2 - bez zmeny - SÚHLAS
 • časť 3 - bez zmeny - NÁVRH OZ
 • časť 4 - bez zmeny - SÚHLAS
 • časť 5 - zrušenie článkov 5.1.4 a 5.2 - ZÁSADNÝ NESÚHLAS
 • časť 6 - bez zmeny - SÚHLAS
 • časť 7 - zrušenie článkov 7.2 a 7.3.10, úprava 7.3.3 - ZÁSADNÝ NESÚHLAS + NÁVRH OZ
 • časť 8 - zmena 8.1.1 od 1.1.2020, úprava 8.4.2 - ZÁSADNÝ NESÚHLAS + NÁVRH OZ
 • časť 9 - bez zmeny - SÚHLAS
 • časť 10 - bez zmeny - SÚHLAS


Pre tých, ktorým sa nechce otvárať kolektívna zmluva a porovnávať články, zosumarizujem návrh kolektívnej zmluvy za odborové zväzy k bodom, ktoré sa týkajú všetkých zamestnancov firmy.
K jednotlivým bodom zmluvy a témam sa budeme postupne vracať a budeme sa im venovať podrobnejšie v ďalších článkoch, predovšetkým k oblasti miezd, odstupného a sociálneho fondu.
 

DOVOLENKA:
OZ navrhujú doplniť nové znenie:

 • predĺženie dovolenky - zamestnancovi, ktorý vyčerpá dovolenku v príslušnom kalendárnom roku, poskytnúť ďalšie 3 dni dovolenky 


ODSTUPNÉ:
OZ zásadne nesúhlasia s návrhom zamestnávateľa zrušiť všetky položky ďalšieho odstupného a navrhujú doplniť:

 • ďalšie odstupné - ochranný preddôchodkový dáždnik a sumu 145€/odpracovaný rok (v znení platnej PKZ 2017-18)


MZDY:
OZ zásadne nesúhlasia s nulovým nárastom základnej mzdy ani zrušením odmeny pri dosiahnutí veku 50 rokov a navrhujú doplniť:

 • nárast základných miezd vo výške 45€ v roku 2019
 • odmenu pri dosiahnutí veku 50 rokov (v znení platnej PKZ 2017-18)
 • zvýšenie príplatku za prácu v noci z 1,00€ na 1,50€ / hodinu nočnej práce
 • podmienky a pravidlá navyšovania miezd zachovať v zmysle platnej PKZ 2017-18
   

SOCIÁLNY FOND:
OZ zásadne nesúhlasia so znížením tvorby SF na rok 2020 a navrhujú doplniť:

 • v roku 2019 tvorba SF zo zisku bez zmeny
 • v roku 2020 zvýšiť tvorbu SF zo zisku z 0,7% na 1,0% z objemu mzdových prostriedkov


STRAVOVANIE:
OZ nesúhlasia so zrušením poskytovania príspevku na stravovanie počas dovolenky, PN a prekážok na strane zamestnanca a navrhujú doplniť:

 • poskytovanie príspevku na stravovanie počas dovolenky, PN a prekážok na strane zamestnanca (v znení platnej PKZ 2017-18)


OZ navrhli otvoriť 1. kolo vyjednávania ešte v mesiaci december 2018.
 Reakcia na predchádzajúce články o kolektívnom vyjednávaní je síce potešujúca, ale vzhľadom na hlasy o údajnej nespokojnosti a vzhľadom na počet zamestnancov tejto firmy určite nie je dostatočná. 

Kto chce, môže podporu prejaviť aj hneď. Zatiaľ stále na nečisto. Stačí sekunda-dve zastavenia a jeden klik...

Absolútne anonymný súhlas si môže každý odskúšať zeleným palcom k tomuto článku. Aj to bude ukážka, koľko podpory budeme všetci ochotní prejaviť, keď to bude musieť byť aj s menom či podpisom pod svoj názor. Ak bude potrebné, čoskoro dôjde aj k tomu...

Keď budete tento článok preposielať mailom svojim kolegom, informujte ich, prosím, o tom, že prístup naň majú všetci zamestnanci firmy.

Držme si palce.

06.12.2018 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2152199
Počet loginov 101599