SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #05 - Termín prvého kola vyjednávania bol dohodnutý

PKZ #05 - Termín prvého kola vyjednávania bol dohodnutý

13.december 2018 / redakcia

Dňa 9.novembra 2018 predložil zamestnávateľ Slovak Telekom, a.s. návrh novej podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2019-2020. V zmysle Zákona o kolektívnom vyjednávaní sme mali (odborové zväzy) 30 dní na odpoveď k návrhu. Koncom novembra oba odborové zväzy najprv samostatne a 3.decembra na spoločnom stretnutí pripravili a zaslali odpoveď na znenie návrhu zamestnávateľa a zaslali aj návrh znenia PKZ za odborové zväzy. Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2019-2020:


Čo sa udialo doteraz:

 • 9.11.2018 predložila strana zamestnávateľa písomný návrh znenia kolektívnej zmluvy, čím začalo tohtoročné vyjednávanie PKZ
 • 14.11.2018 sme prostredníctvom našej web-stránky infomovali o obsahu najdôležitejších bodov návrhu
 • 22.11.2018 zasadalo Predsedníctvo Odborového zväzu Telekom, ktoré:
  • prijalo predbežné stanovisko k predloženému návrhu PKZ
  • odsúhlasilo návrh hlavných bodov do znenia PKZ za OZ Telekom (finálne znenie návrhu bude dohodnuté na spoločnom stretnutí so zástupcami druhého odborového zväzu)
  • odsúhlasilo predbežný postup a návrh protestných krokov, ak budú potrebné, a spôsob ich komunikácie členom OZ Telekom a zamestnancom ST
  • schválilo a odsúhlasilo spôsob pravidelného informovania o stave a priebehu vyjednávania, vrátanie využitia web-stránky na aktiváciu protestných krokov, ak tieto budú potrebné
  • schválilo vyjednávačov za OZ Telekom
 • v 48. týždni zasadalo predsedníctvo druhého odborového zväzu, ktoré odsúhlasilo ich predbežné návrhy do znenia
 • bolo dohodnuté, že na spoločnom stretnutí zástupcov oboch odborových zväzov bude spracované spoločné stanovisko a návrh znenia kolektívnej zmluvy za stranu odborových zväzov
 • 3.12.2018 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov oboch zväzov, na ktorom bol spracovaný spoločný návrh zmluvy
 • návrh znenia zmluvy bol zaslaný zamestnávateľovi
 • o obsahu návrhu boli informovaní všetci zamestnanci prostredníctvom webovej stránky OZ Telekom
 • OZ požiadali o určenie termínu 1. kola vyjednávania PKZ ešte v mesiaci december
 • na stretnutí zástupcov ST a odborových zväzov dňa 12.12.2018 strana zamestnávateľa predložila návrh termínu na začatie kolektívneho vyjednávania PKZ na 19.12.2018, termín bol oboma stranami odsúhlasený.Čo bude nasledovať:

 • 1. kolo vyjednávania sa uskutoční v stredu 19. decembra 2018 o 13.00 hod. v BratislaveČo pripravujeme na web-stránku Odborového zväzu Telekom?

 • informáciu o priebehu a záveroch 1. kola vyjednávania
 • ďalšie informácie o obsahu a témach kolektívneho vyjednávania, zdôvodnenie niektorých návrhov
 • informáciu o možnostiach, ďalších krokoch a príprave podpory, resp. protestu zamestnancami Slovak Telekomu.
   


Kto chce, môže podporu vyjednávaniu prejaviť aj hneď. Zatiaľ ešte stále na nečisto. Stačí sekunda-dve zastavenia a jeden klik na zelený palec... 

Keď budete tento článok preposielať mailom svojim kolegom, informujte ich, prosím, o tom, že prístup naň majú všetci zamestnanci firmy.

Držme si palce.

13.12.2018 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Ktorú politickú stranu budete voliť v parlamentných voľbách 2020?

Dobrá voľba (7%)
SaS (18%)
Sme rodina (4%)
Za ľudí (7%)
SNS (2%)
OĽANO (44%)
PS a SPOLU (9%)
KDH (4%)
Vlasť (0%)
Most - Híd (0%)
Smer (2%)
MKÖ - MKS (0%)
ĽSNS (0%)
iné (2%)
volieb sa nezúčastním (0%)
Počet návštev 2221769
Počet loginov 102835

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020

Zúčastnite sa našej ankety