SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #05 - vyjednávanie Dodatku č.1 na rok 2020 - 3.kolo

PKZ #05 - vyjednávanie Dodatku č.1 na rok 2020 - 3.kolo

13.marec 2020 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. Tohto roku sa vyjednávanie oproti vlaňajšku zúžilo na jediný bod - nárast základných miezd. Kolektívna zmluva ako celok, a teda aj všetky jej ostatné body, platí do konca roku 2020, resp. do konca marca 2021.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Ani tohto roku však nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania, sústredíme sa na obsah a potvrdené fakty z vyjednávania.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní označené ikonou 'freebudú
až do ukončenia vyjednávania 
prístupné všetkým zamestnancom firmy. Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní Dodatku č.1 k PKZ 2019-2020:


Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 17.10.2019 predložili odborové zväzy zamestnávateľovi písomný návrh dodatku, čím začalo tohtoročné vyjednávanie Dodatku k PKZ
 • 14.11.2019 odpovedal zamestnávateľ, s návrhom nesúhlasil, zároveň navrhol termín 1.kola vyjednávania na január 2020
 • OZ navrhli skorší termín, avšak po vzájomnej konzultácii bol dohodnutý termín 1.kola na 14.1.2020
 • 14.1.2020 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania
 • 17.1.2020 zasadalo Predsedníctvo Odborového zväzu Telekom, ktoré:
  • odsúhlasilo predbežný postup strany odborov a spôsob komunikácie členom OZ Telekom a zamestnancom ST, ak bude treba pristúpiť k protestným krokom
  • schválilo a odsúhlasilo spôsob pravidelného informovania o stave a priebehu vyjednávania, vrátanie využitia web-stránky na aktiváciu protestných krokov, ak tieto budú potrebné
 • 11.2.2020 sa uskutočnilo 2.kolo vyjednávania
 • 6.3.2020 zaslal zamestnávateľ návrh úprav zmeny distribúcie možného mzdového nárastu (v zmysle dohody z predchádzajúceho vyjednávania)
 • 12.3.2020 sa uskutočnilo 3.kolo vyjednávaniaSTAV VYJEDNÁVANIA PO 2.KOLE
ST: navrhuje nárast ZM vo výške 20€ na úroveň sekcií, vo veľkých frontline organizačných zložkách na úroveň úsekov. O pridelení ďalšieho nárastu vo výške cca 0,6% by rozhodoval zamestnávateľ podľa potreby firmy korigovať nerovnosti v odmeňovaní zamestnancov voči trhu práce, resp. konkurenčným spoločnostiam.
OZ: nesúhlasia s návrhom zamestnávateľa, trvajú na pôvodnom návrhu nárastu ZM vo výške 45€, o úprave v distribúcii nárastu sú ochotní diskutovať.
K zhode medzi oboma stranami nedošlo. 


Z PRIEBEHU 3.KOLA VYJEDNÁVANIA
Tretie kolo sa uskutočnilo 12.3.2020. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko a Roman Kling (Komerčná divízia SK), za SOZPT Milan Brlej, Viola Csibová (Divízia generálneho riaditeľa) a Katarína Vaľková (Divízia technológií a IT). Za ST to boli Jitka Adámková, Monika Reinerová, Eleonóra Ferencová a Janka Prekopová (všetci Divízia ľudských zdrojov).
 

 • Zamestnávateľ zrekapituloval doterajší stav vo vyjednávaní a vyzval OZ, aby sa vyjadrili k navrhovaným zmenám v distribúcii nárastu.
 • OZ uviedli, že s takto sformulovaným návrhom (príliš detailne spracovaným a pre zamestnancov nezrozumiteľným) nesúhlasia. K bodu sa rozbehla diskusia k možnostiam obsahu a znenia návrhu, na záver stretnutia bol dohodnutý ďalší postup v tejto téme.
 • K čiastke navrhovaného nárastu ST navrhlo zmenu návrhu, a to nárast miezd vo výške 30€ podľa prijatých pravidiel distribúcie (išlo by o rovnaký nárast ako v roku 2019). Pôvodný návrh o tom, že časť nárastu vo výške 0,6% by bola rozdeľovaná len podľa firemného rozhodnutia bol stiahnutý. ST naďalej trvá na argumentoch, že je viazaný rozpočtom a na tom, že zamestnanci sú odmeňovaní v súlade s trhovou politikou a tomu zodpovedá aj ich celkový príjem. 
 • prestávka
 • OZ nesúhlasia s nárastom vo výške 30€ a naďalej požadujú nárast vo výške 45€.
 • OZ zároveň požiadali o detailnejšie informácie a prehľady ohľadom základných i celkových miezd zamestnancov podľa organizačných zložiek.
 • ST uviedlo, že má záujem na zvýšení miezd zamestnancov a v prípade, ak nebude dohodnutý nárast spoločnou dohodou, ST údajne zvýši mzdy aj bez dohody oboch strán.
 • OZ zobrali toto vyjadrenie firmy na vedomie.
 • Zástupcovia ST uviedli, že budú o dnešnom vyjednávaní informovať členov boardu výkonného manažmentu firmy.
 • 3.kolo vyjednávania bolo ukončené.


ZÁVER
Pri určení výšky nárastu ZM nedošlo k zhode ani k zblíženiu návrhov oboch strán.
Zamestnávateľ: navrhuje nárast ZM vo výške 30€ a zmeny v distribúcii, ktoré boli dnes konzultované.
Odbory: nesúhlasia s návrhom zamestnávateľa, trvajú na pôvodnom návrhu nárastu ZM vo výške 45€. OZ Telekom pripraví návrh znenia možných úprav v distribúcii nárastu.

Termín 4.kola vyjednávania bol určený na 26.marca 2020.
 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhu OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas (túto možnosť má každý čitateľ článku)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.


Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy a ďakujeme za doteraz prejavenú podporu, či už mailami alebo podporným palcom pri článku.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

13.3.2020 - DL

Komentáre

Pridať komentár

Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2574598
Počet loginov 110158