SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #05 - Vyjednávanie PKZ na roky 2021-2022 - 4.kolo

PKZ #05 - Vyjednávanie PKZ na roky 2021-2022 - 4.kolo

4.marec 2021 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. 

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajovAni tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a opäť sa sústredíme na obsah a témy, ktoré sú jeho obsahom a ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2021-2022:

Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 20.11.2020 predložila strana zamestnávateľa písomný návrh znenia kolektívnej zmluvy, čím začalo tohtoročné vyjednávanie PKZ
 • 24.11.2020 sme prostredníctvom našej web-stránky infomovali o obsahu najdôležitejších bodov návrhu
 • následne po zasadnutí predsedníctiev oboch zväzov bolo pripravené stanovisko oboch zväzov k predloženému návrhu, bol schválený spôsob pravidelného informovania o stave a priebehu vyjednávania prostredníctvom web-stránky a boli schválené vyjednávači za OZ Telekom
 • 11.12.2020 boli zamestnávateľovi zaslané pripomienky a návrhy OZ k predloženému návrhu
 • 14.12.2020 boli o obsahu návrhu boli informovaní všetci zamestnanci prostredníctvom webovej stránky OZ Telekom
 • 14.1.2021 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania, na ktorom si obe strany vzájomne vysvetlili detaily svojich návrhov
 • pred vyjednávaním 2.kola obe strany zaslali vyjadrenia k stanoviskám druhej strany 
 • obe strany si vzájomne vymenili návrhy na ďalší postup, uzavreli dohodnuté body a potvrdili najdôležitejšie témy, na ktorých znení trvajú, resp. z nich neustúpia
 • 29.1.2021 sa uskutočnilo 2.kolo vyjednávania, ktoré neprinieslo prakticky žiadne zmeny v postojoch a stanoviskách oboch strán
 • pred vyjednávaním 3.kola obe strany opäť zaslali vyjadrenia k zásadným postojom oboch strán, pričom tentokrát už vo viacerých bodoch došlo k zhode (viac o dohode v bode o priebehu 3.kola)
 • 18.2.2021 sa uskutočnilo 3.kolo vyjednávania, na ktorom boli dohodnuté všetky body PKZ okrem bodu 7.2 o náraste základných miezd
 • 3.3.2021 vo večerných hodinách zaslal zamestnávateľ svoj nový návrh mzdového nárastu pred ďalším kolom vyjednávania, odborové zväzy na návrh mohli reagovať až počas vyjednávania 

STAV VYJEDNÁVANIA PO 3.KOLE

 • Obe strany potvrdili dohodu vo všetkých otvorených témach okrem bodu o náraste základných miezd. V tomto bode nedošlo k zblíženiu (výška mzdového nárastu a jeho distribúcia podľa návrhu ST sú pre OZ neprijateľné).
 • OZ upozornili, že vzhľadom na čas a súčasné stanoviská oboch strán sú pripravené na možnosť dohody PKZ sprostredkovateľom, ak nebude možné dosiahnuť dohodu vzájomným vyjednávaním.

 

Z PRIEBEHU 4.KOLA VYJEDNÁVANIA

 • Štvrté kolo sa uskutočnilo 4.3.2021, ktoré sa kvôli situácii v spoločnosti opäť uskutočnilo konferenčnou formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko, Roman Kling (Komerčná divízia SK), Zdenka Cigániková a Alexander Plošnica (Divízia technológií a IT), za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Jitka Adámková, Ondrej Bobot, Janka Prekopová a Eleonóra Ferencová (všetci Divízia ľudských zdrojov).
 • Na úvod stretnutia obe strany potvrdili zhodu vo všetkých bodoch PKZ okrem bodu o náraste základných miezd.
 • ST: zástupcovia ST stručne objasnili a zdôvodnili obsah a detaily svojho nového návrhu článku o náraste ZM (uvádzame len stručne):
  - nárast základných miezd vo výške 20€ v priemere na zamestnanca
  - termín úpravy ZM: 1.7.2021
  - čiastka by mala byť pridelená na úroveň divízií s výnimkami pre niektoré organizačné zložky predných línií (techology, predaj, technický helpdesk, kontaktné centrá), kde by touto sumou disponovali na úrovni sekcii, resp. úsekov
 • diskusia - došlo k vyjasneniu niektorých detailov návrhu
 • ST: požiadali stranu odborov o stanovisko k predloženému návrhu, resp. predloženie kompromisného návrhu zo strany OZ
 • prestávka, počas ktorej diskutovali zástupcovia OZ prostredníctvom MS Teams oddelene od zamestnávateľa
 • stanovisko OZ po prestávke:
  OZ nesúhlasia s predloženým návrhom a zároveň:
  1) OZ trvajú na svojom pôvodnom návrhu úpravy ZM (nárast vo výške 45€ v priemere) alebo
  2) navrhujú nárast vo výške 40€, dohodnutý však pre roky 2021 i 2022
  - v oboch prípadoch termín zvyšovania (k 1.6.) i spôsob distribúcie (na druhú najnižšiu riadiacu úroveň s možnou diskusiou o výnimkách) ostávajú nezmenené
 • ST sa k návrhu vyjadrí po predložení na EMB v utorok 9.3.2021
 • 4.kolo vyjednávania bolo ukončené


ZÁVER

 • V bode o náraste miezd prakticky nedošlo k zblíženiu.
 • OZ uviedli, že ani jedna strana nechce ísť pred sprostredkovateľa, ale ak strany v stredu 10.3. nedohodnú, sa vzhľadom na termín konca platnosti PKZ odborové zväzy obrátia sa na Ministerstvo práce a sociálnych vecí so žiadosťou o určenie sprostredkovateľa.
 • OZ poukázali na to, že cieľom OZ nie je za každú cenu postúpiť „spor“ sprostredkovateľovi, keďže takáto situácia by bola určite medializovaná, čo ani jedna strana nepovažuje za správny signál voči verejnosti.
 • Bolo dohodnuté, že Jitka Adámková bude v utorok 9.3.2021 podvečer kontaktovať predsedov OZ po rokovaní EMB s najnovšou informáciou, aby sa OZ mohli pripraviť na vyjednávanie v stredu ráno.
 • V stredu 10.3.2021 sa zmluvné strany dohodnú na prípadnom ďalšom postupe aj s vymenovaním rizík, aké by vyplynuli z nedohodnutía PKZ do konca marca.
   

Termín 5.kola vyjednávania bol určený na 10.marca 2021.

 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhom či stanoviskám OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas. Túto možnosť 'opalcovania' má každý čitateľ článku.
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom (alebo pkz@oztelekom.sk)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

5.3.2021 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3306064
Počet loginov 119669