SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #06 - vyjednávanie Dodatku č.1 na rok 2020 - 4.kolo

PKZ #06 - vyjednávanie Dodatku č.1 na rok 2020 - 4.kolo

29.marec 2020 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. Tohto roku sa vyjednávanie oproti vlaňajšku zúžilo na jediný bod - nárast základných miezd. Kolektívna zmluva ako celok, a teda aj všetky jej ostatné body, platí do konca roku 2020, resp. do konca marca 2021.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Ani tohto roku však nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania, sústredíme sa na obsah a potvrdené fakty z vyjednávania.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní označené ikonou 'freebudú
až do ukončenia vyjednávania 
prístupné všetkým zamestnancom firmy. Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní Dodatku č.1 k PKZ 2019-2020:


Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 17.10.2019 predložili odborové zväzy zamestnávateľovi písomný návrh dodatku, čím začalo tohtoročné vyjednávanie Dodatku k PKZ
 • 14.11.2019 odpovedal zamestnávateľ, s návrhom nesúhlasil, zároveň navrhol termín 1.kola vyjednávania na január 2020
 • OZ navrhli skorší termín, avšak po vzájomnej konzultácii bol dohodnutý termín 1.kola na 14.1.2020
 • 14.1.2020 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania
 • 17.1.2020 zasadalo Predsedníctvo Odborového zväzu Telekom, ktoré:
  • odsúhlasilo predbežný postup strany odborov a spôsob komunikácie členom OZ Telekom a zamestnancom ST, ak bude treba pristúpiť k protestným krokom
  • schválilo a odsúhlasilo spôsob pravidelného informovania o stave a priebehu vyjednávania, vrátanie využitia web-stránky na aktiváciu protestných krokov, ak tieto budú potrebné
 • 11.2.2020 sa uskutočnilo 2.kolo vyjednávania
 • 6.3.2020 zaslal zamestnávateľ návrh úprav zmeny distribúcie možného mzdového nárastu (v zmysle dohody z predchádzajúceho vyjednávania)
 • 12.3.2020 sa uskutočnilo 3.kolo vyjednávania
 • 25.3.2020 OZ Telekom podľa dohody pripravil v spolupráci s ST možné znenie úprav v distribúcii nárastu
 • 26.3.2020 sa uskutočnilo 4.kolo vyjednávaniaSTAV VYJEDNÁVANIA PO 3.KOLE
ST: navrhuje nárast ZM vo výške 30€ so zmenami v distribúcii, ktoré by mohli byť dohodnuté medzi oboma stranami.
OZ: nesúhlasia s návrhom zamestnávateľa, trvajú na pôvodnom návrhu nárastu ZM vo výške 45€, OZ Telekom pripraví návrh znenia možných úprav v distribúcii nárastu.
K zhode medzi oboma stranami nedošlo. 


Z PRIEBEHU 4.KOLA VYJEDNÁVANIA
Štvrté kolo sa uskutočnilo 26.3.2020. Z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu sa uskutočnilo formou videokonferencie cez aplikáciu MS Teams. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko, Roman Kling (Komerčná divízia SK) a Zdenka Cigániková (Divízia technológií a IT), za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia generálneho riaditeľa). Za ST to boli Jitka Adámková, Monika Reinerová, Eleonóra Ferencová a Janka Prekopová (všetci Divízia ľudských zdrojov).
 

 • ST (Jitka Adámková): - S ohľadom na mimoriadnosť situácie a na všetky opatrenia súvisiace so šíriacim sa ochorením COVID-19, zamestnávateľ sťahuje svoj návrh nárastu miezd o 29€. Keďže je potrebné počkať na vývoj situácie a dopad na ekonomickú a finančnú situáciu firmy, ale aj ekonomiky štátu, v súčasnosti zamestnávateľ nevie zodpovedne dať návrh na navýšenie miezd. 
  - V súčasnosti je hlavným cieľom zamestnávateľa udržať zamestnanosť a snaha zamestnancov maximálne podporovať.
  - Firma nedokáže predpovedať výšku nárastu miezd a ani to, od akého časového obdobia bude môcť zamestnávateľ takýto nárast zaistiť.
 • OZ: - OZ si uvedomujú závažnosť súčasnej spoločenskej situácie a nepredvídateľnosť jej vývoja, súčasne poukázali na to, že telekomunikačné služby budú zákazníci a celá spoločnosť naďalej využívať a naši zamestnanci budú musieť ďalej pracovať, často za zložitejších podmienok ako doteraz (predovšetkým zamestnanci v prvej línii ako predajcovia alebo technici).
  - Zároveň OZ poukázali na skutočnosť, že spoločnosti Slovak Telekom sa minulý rok mimoriadne darilo a celý zisk bude v plnej výške odvedený akcionárovi.
 • ST: - Zamestnávateľ vyvíja maximálne úsilie na podporu zamestnancov, má zvýšené náklady v danej situácií aj s OOPP. V súčasnosti však nevie zodpovedne rozhodnúť o sume, o ktorú môže navýšiť mzdy, základom je v súčasnosti udržať zamestnanosť. p.Adámková zdôraznila, že zamestnávateľ netvrdí, že nárast miezd nebude, ale že v súčasnosti nevie odhadnúť situáciu a jej dopad. 
 • OZ: - Opätovne poukázali na vysoký zisk spoločnosti a zdôraznili, že ak akcionárovi nič nebráni v dnešnej zložitej situácii vyplatiť si vysoké dividendy (zisk firmy za rok 2019 bude porovnateľný s vlaňajším vyše stomiliónovým ziskom) v plnej výške bez toho, aby sa zamyslel nad potrebami zamestnancov (ktorí sa tiež podieľali na vytvorení vysokého zisku spoločnosti) v tejto zložitej situácii, potom strane OZ ako zástupcom zamestnancov napriek tejto zložitej situácii nič nebráni naďalej požadovať nárast miezd podľa pôvodných požiadaviek.
 • ST: - J. Adámková uviedla, že sa aktuálne hľadajú riešenia eventuálnych krízových situácií a navrhla ďalšie kolo vyjednávania na koniec apríla, pretože v súčasnosti sa nedá predpovedať vývoj situácie.
 • OZ: - Zástupcovia OZ upozornili, že zamestnávateľ nepredložil žiaden z požadovaných prehľadov ohľadom priemerných a základných miezd zamestnancov, ktoré OZ požadovali. Zároveň uviedli, že trvajú na svojom pôvodnom návrhu 45€ a požiadali s týmto stanoviskom i s jeho zdôvodnením oboznámiť členov EMB, resp. BoD.
 • 4.kolo vyjednávania bolo ukončené.


ZÁVER
Pri určení výšky nárastu ZM nedošlo k zhode ani k zblíženiu návrhov oboch strán.
Zamestnávateľ: sťahuje svoj návrh na nárast ZM, pričom však údajne chce pokračovať vo vyjednávaní.
Odbory: trvajú na pôvodnom návrhu nárastu ZM vo výške 45€. 

Termín 5.kola vyjednávania (ak sa uskutoční) navrhla strana zamestnávateľa predbežne na 30.apríla 2020.
 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhu OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas (túto možnosť má každý čitateľ článku)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.


Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy a ďakujeme za doteraz prejavenú podporu, či už mailami alebo podporným palcom pri článku.

K zastaveniu vyjednávania stranou zamestnávateľa a k vysvetleniu stanoviska a postupu OZ prinesieme, ak bude potrebné, samostatný článok. 

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

26.3.2020 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2574579
Počet loginov 110158