SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #08 - Stretnutie odborových zväzov a najvyššieho manažmentu firmy

PKZ #08 - Stretnutie odborových zväzov a najvyššieho manažmentu firmy

28.január 2019 / redakcia

Vo štvrtok minulý týždeň dostali odborové zväzy z kancelárie generálneho riaditeľa pozvánku na stretnutie predstaviteľov výkonného manažmentu so zástupcami OZ.

Stretnutie sa uskutoční už zajtra, v utorok 29. januára 2019 o 11:00 hod., a zúčastnia sa ho generálny riaditeľ José Severino Perdomo Lorenzo a výkonný riaditeľ rezidenčného segmentu Dušan Švalek za ST, Drahoslav Letko (OZ Telekom) a Milan Brlej (SOZPT) za odborové zväzy.Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou odomknutej zámky. Témy nášho stretnutia neboli dohodnuté ani nám oznámené. Určite však nimi bude stav v kolektívnom vyjednávaní a tiež zvýšená nespokojnosť zamestnancov, ktorá vo firme rezonuje už dlhšiu dobu.
Zaujímavosťou je, že toto stretnutie sa uskutoční len dve hodiny predtým ako sa generálny riaditeľ chce stretnúť so zamestnancami firmy na Bajkalskej a v pozvánke oznámil že 'by rád s nami zdieľal svoj pohľad na aktuálne témy a bližšie nás informoval o ďalších krokoch a tiež venoval čas diskusii s nami. Viem, že máte veľa otázok. Rád by som na ne zodpovedal.' - (cit. z pozvánky zamestnancom).
Vcelku príznačné. Ani slovo o tom, že a či vôbec chcú ľudí, to bohatstvo firmy, aj počúvať a zdieľať aj ICH pohľad na aktuálnu situáciu. 

Ale vráťme sa k nášmu stretnutiu.
Za odborové zväzy teraz môžem len zdôrazniť, že v žiadnom prípade neustúpime z požiadavky zachovania doterajšieho znenia PKZ a budeme naďalej trvať na:

  • zachovaní tvorby sociálneho fondu v súčasnej podobe a výške (toto už bolo zo strany firmy potvrdené)
  • zachovaní odstupného v súčasnej podobe bez podmienky nulového nárastu miezd, ktorú presadzuje firma
  • zabezpečení nárastu základných miezd vo výške 45€ na zamestnanca v priemere
  • nespájaní témy povinnosti preplácania rekreačných poukazov pre zamestnancov s nulovým nárastom ich základnej mzdy.


Už 17.decembra 2018 vyšiel na našom web-e článok o najnovších krokoch firmy a nespokojnosti zamestnancov pod názvom Nová vízia? Ďalšie manažérske fleky rozdelené.
Článok je oddnes dočasne odomknutý a je prístupný všetkým zamestnancom firmy. Píšeme v ňom o nespokojnosti, ktorá vo firme narastá najmä po rozporuplných krokoch nového manažmentu v súvislosti s tzv. 'víziou', 'novou' organizačnou štruktúrou a kontroverzným zdôvodnením týchto krokov. Upozornili sme aj na zvýšenú nespokojnosť ľudí kvôli obsahu predloženej kolektívnej zmluvy, v ktorej firma navrhla nulový nárast miezd a zoškrtala v nej prakticky všetky doterajšie záruky. Podpora, s akou sme sa stretli v posledných dňoch a znechutenie ľudí z postupu firmy dokazuje, že už vtedy sme mali pravdu.

Chcete prispieť - hoci veľmi expresne - k debate s manažmentom firmy aj svojím postrehom, svojím podnetom? Ponúkame túto možnosť... (hoci 'diskusiu' pozvánkou na Bajkalskú v utorok medzi 15-17 hod. ponúkol aj širšiemu okruhu ľudí)
Chcete poslať svoj názor/postreh k súčasnej situácii vo firme?
Chcete povedať o vašej ne/spokojnosti generálnemu riaditeľovi?
Chcete, aby sme vaše postrehy, hoci aj 'chodbové reči', na ktorých je vždy kus pravdy, predniesli na stretnutí s najvyšším manažmentom firmy?

Ak áno, kliknite na ikonu smajlíkov, napíšte svoj postreh a pošlite nám e-mail.
OZ Telekom sa zaručuje zachovať anonymitu odosielateľa!
 


POŠLITE NÁM SVOJ NÁZOR ČI POSTREH - RADI HO PRENESIEME ĎALEJ.
Vopred ďakujeme za podnety a prejavenú dôveru.

28.1.2019 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2308904
Počet loginov 104725