SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #10 - Vyjednávanie PKZ na roky 2019-2020 bolo ukončené

PKZ #10 - Vyjednávanie PKZ na roky 2019-2020 bolo ukončené

15.február 2019 / redakcia

Dňa 14. februára 2019 bolo štvrtým kolom vyjednávanie kolektívnej zmluvy ST, a.s. na roky 2019-20 ukončené.

Dnes len stručná informácia, o priebehu štvrtého kola a dohodnutom znení prinesieme podrobnejšie informácie čoskoro.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou odomknutej zámky. 

 


STRUČNE K OBSAHU DOHODNUTÝCH BODOV ZMLUVY


Zostávajú zachované všetky dôležité body predchádzajúcej PKZ:

 • základné odstupné
 • ďalšie odstupné
 • výška tvorby a spôsob čerpania sociálneho fondu
 • výška hodnoty stravných lístkov 
 • príspevok na stravný lístok zo sociálneho fondu
 • poskytnutie stravného lístka počas dní čerpania dovolenky a PN
 • odmena pri dosiahnutí 50 rokov veku zamestnanca
 • platnosť PKZ na dva roky
   


Ďalej bolo v PKZ dohodnuté:

 • nárast základných miezd vo výške 30€ na zamestnanca v priemere, zabezpečené na úroveň úseku (pre rok 2020 sa bude vyjednávať nárast osobitne)
 • spôsob distribúcie a ostatné podmienky zvyšovania miezd totožné s pravidlami v predchádzajúcej PKZ
 • 4 dni sick-day (t.j. dva dni navyše oproti súčasnému stavu)
 • možnosť presunu 5 dní dovolenky do nasledujúceho roka bez potreby zdôvodňovania

 


 

Poďakovanie

Tak ako v poslednom článku, chcem - hoci zatiaľ len stručne - opäť poďakovať všetkým zamestnancom, členom, ba aj manažérom, ktorí podporili tohtoročné vyjednávanie (podpisom petície, zaslaním podporného mailu, zaslaním pripomienok a podnetov, kliknutím na články), a prispeli tým k omnoho lepším podmienkam vyjednávania. Aj k tomuto pozitívnemu momentu tohtoročného vyjednávania sa vrátime v ďalších článkoch na našom webe.

Ďalšie podrobnejšie informácie o priebehu 4. kola a niektoré detaily dohodnutých bodov prinesieme v nasledujúcom článku. Presné znenie zmluvy uverejníme, ako každoročne, až po podpise kolektívnej zmluvy.

15.2.2019 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2442097
Počet loginov 107472