SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ 2024 #02 - Vyjednávanie dodatku na rok 2024 - 2.kolo

PKZ 2024 #02 - Vyjednávanie dodatku na rok 2024 - 2.kolo

28.marec 2024 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Túto formu poskytovania informácií zachováme aj tentokrát. Tak ako po iné roky - ani tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a sústredíme sa na obsah, ktorý je pre ľudí najdôležitejší.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní dodatku k PKZ 2024:

 

VYJEDNÁVANIE
Druhé kolo sa uskutočnilo 26.3.2024, za OZ Telekom sa ho ako vyjednávač zúčastnil Drahoslav Letko, Roman Kling (Komerčná Enterprice Market divízia) sa z pracovných dôvodov nemohol rokovania zúčastniť, za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Norbert Strieženec, Marta Klema Nováková a Peter Luprich (všetci Divízia ľudských zdrojov).


REAKCIA FIRMY NA NÁVRH DODATKU PKZ
Po prvom kole zaslala firma písomnú oficiálnu reakciu na náš návrh (jeho stručné znenie nájdete na tomto mieste), a tiež na obsah prvého kola vyjednávania:

 • K MZDÁM (čl. 7.2) - firma navrhuje nárast základných miezd zamestnancov v priemere o 4%, pričom uvedená suma by bola pridelená príslušným riaditeľom na úrovni divízií bez ďalších podmienok distribúcie nárastu na nižšie organizačné zložky.
 • K OSTATNÝM NAVRHOVANÝM BODOM - firma naďalej nesúhlasí, aby sa otvárali a menili ďalšie body PKZ okrem článku o mzdách.

 

Z PRIEBEHU 2.kola VYJEDNÁVANIA k najdôležitejším bodom:

 • Zástupcovia OZ požiadali ST o detailnejšie vysvetlenie a zdôvodnenie zaslaného návrhu nárastu miezd, zástupcovia ST vysvetlili dôvody a filozofiu svojho návrhu.
 • OZ: s návrhom jednoznačne nesúhlasia, keďže návrh zamestnávateľa spôsobí razantný pokles reálnej mzdy všetkých zamestnancov. Taktiež rezolútne nesúhlasia so zdôvodnením zamestnávateľa, že minuloročný nárast miezd a hlavne jeho distribúcia údajne 'pokrivila' odmeňovací systém v spoločnosti. OZ trvajú na tom, že dohodnuté znenie v PKZ umožňovalo manažérom firmy prideliť drvivej väčšine zamestnancov nárast podľa ich rozhodnutia.
 • ST: Zamestnávateľ sa s názorom o možnom znížení reálnej mzdy zamestnancov nestotožňuje, pričom argumentoval tým, že zabezpečenie zvýšenia reálnej mzdy bude, tak ako po minulé roky, v zodpovednosti vedúceho zamestnanca.
 • OZ: nesúhlasili s týmto názorom, pretože cieľom kolektívneho vyjednávania nemá byť riešenie a odstraňovanie systémových chýb v odmeňovaní, ale zvyšovanie miezd zamestnancov.
  Navrhovaná výška nárastu a taktiež spôsob 'distribúcie' (či skôr nedistribúcie) sú pre OZ absolútne neprijateľné.
 • ST+OZ: Obe strany následne diskutovali o spôsobe odmeňovania u zamestnávateľa. Zástupcovia OZ poukázali na to, akým spôsobom bola dlhodobo upravovaná mzda v minulosti a ako sa zvyšovali (či skôr nezvyšovali) základné mzdy niektorých skupín zamestnancov. Zástupcovia firmy poukázali na to, že firma v súlade so svojimi potrebami a chovaním sa trhu chce zabezpečiť vyššiu mzdu aj pre zamestnancov s vyššími základnými mzdami. OZ opäť upozornili na to, že návrh odborových zväzov firme v ich záujmoch a želanom postupe nijako nebráni.
 • O ostatných bodoch návrhu sa nerokovalo.
   

ZÁVER

 • Odborové zväzy pripustili možnosť diskutovať o detailoch svojho návrhu, avšak trvajú na jeho princípoch, a teda zabezpečení neznižovania, resp. čo najmenšieho znižovania reálnej mzdy všetkých zamestnancov spoločnosti. Naďalej trvajú na pôvodnom návrhu 5%-ného nárastu základných miezd celkovo a jeho distribúcie na nižšie organizačné zložky, resp. jednotlivcov podľa navrhovaných pravidiel. 
 • Zamestnávateľ bude informovať najvyšších predstaviteľov firmy o rokovaní a stanovisku OZ a vyjadrí sa na 3.kole vyjednávania, resp. aj skôr, ak to bude možné.
   

Termín 3.kola vyjednávania bol predbežne dohodnutý na 11.apríla 2024.

 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhom či stanoviskám OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas. Túto možnosť 'opalcovania' má každý čitateľ článku.
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom (alebo pkz@oztelekom.sk)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

28.3.2024 - DL

Komentáre

Pridať komentár

Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3992016
Počet loginov 128856