SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ 2024 #03 - Vyjednávanie dodatku na rok 2024 - 3.kolo

PKZ 2024 #03 - Vyjednávanie dodatku na rok 2024 - 3.kolo

15.apríl 2024 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Túto formu poskytovania informácií zachováme aj tentokrát. Tak ako po iné roky - ani tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a sústredíme sa na obsah, ktorý je pre ľudí najdôležitejší.
 


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní dodatku k PKZ 2024:

 

VYJEDNÁVANIE
Tretie kolo sa uskutočnilo 11.4.2024, za OZ Telekom sa ho ako vyjednávač zúčastnil Drahoslav Letko, Roman Kling (Komerčná Enterprice Market divízia) sa z pracovných dôvodov nemohol rokovania zúčastniť, za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Norbert Strieženec, Marta Klema Nováková a Peter Luprich (všetci Divízia ľudských zdrojov).


STAV VYJEDNÁVANIA PO 2.KOLE

 • Odborové zväzy pripustili možnosť diskutovať o detailoch svojho návrhu (jeho pôvodné znenie viď bližšie tu), avšak trvajú na jeho princípoch, a teda zabezpečení neznižovania, resp. čo najmenšieho znižovania reálnej mzdy všetkých zamestnancov spoločnosti. Naďalej trvajú na pôvodnom návrhu 5%-ného nárastu základných miezd celkovo a jeho distribúcie na nižšie organizačné zložky, resp. jednotlivcov podľa navrhovaných pravidiel. 
 • Zamestnávateľ bude informovať najvyšších predstaviteľov firmy o rokovaní a stanovisku OZ a vyjadrí sa na 3.kole vyjednávania, resp. aj skôr, ak to bude možné.

 

NÁVRH ZAMESTNÁVATEĽA PRED 3.kolom VYJEDNÁVANIA

 • K MZDÁM (čl. 7.2) - firma navrhuje nárast základných miezd zamestnancov v priemere o 4% na úrovni divízií, pričom nárast vo výške 3% by bol zabezpečený pre každého zamestnanca so základnou mzdou nižšou ako je priemerná základná mzda vo firme v roku 2022, teda 1807€.
 • K OSTATNÝM NAVRHOVANÝM BODOM - firma naďalej nesúhlasí, aby sa otvárali a menili ďalšie body PKZ okrem článku o mzdách.

 

Z PRIEBEHU 3.kola VYJEDNÁVANIA k najdôležitejším bodom:

 • Zástupcovia OZ požiadali ST o detailnejšie vysvetlenie a zdôvodnenie zaslaného návrhu nárastu miezd, zástupcovia ST vysvetlili dôvody a filozofiu svojho návrhu.
 • OZ: s návrhom naďalej a jednoznačne nesúhlasia. Aj pozmenený návrh zamestnávateľa spôsobí razantný pokles reálnej mzdy všetkých zamestnancov, predovšetkým zamestnancov s najnižšími mzdami, ktorých sa vplyv inflácie najviac dotýka. OZ naďalej rezolútne nesúhlasia so zdôvodnením zamestnávateľa, že minuloročný nárast miezd a hlavne jeho distribúcia údajne 'pokrivila' odmeňovací systém v spoločnosti. OZ trvajú na tom a v diskusii aj ukázali, že dohodnuté znenie v PKZ umožňovalo manažérom firmy prideliť drvivej väčšine zamestnancov nárast podľa ich rozhodnutia. Zároveň OZ nesúhlasia s tvrdením, že vlaňajší nárast spôsobil 'výrazné stiahnutie nožníc' medzi zamestnancami s najvyššími a najnižšími mzdami, keďže aj najlepšie ohodnotení zamestnanci mali možnosť dostať dohodnutú výšku nárastu v rámci firmy, teda 6%-ný nárast svojich základných miezd. 
 • ST: Zamestnávateľ sa naďalej s argumentom o znížení reálnej mzdy zamestnancov pri uplatnení ich návrhu nestotožňuje.
 • OZ: nepovažujú návrh zamestnávateľa za 'kompromisný protinávrh', práve naopak, už aj svoj pôvodne predložený návrh považujú za prijateľný pre obe strany, preto OZ z neho nebudú ustupovať. ST-čkom navrhovaná výška nárastu vzhľadom na spôsob 'distribúcie' (skôr nedistribúcie) či zabezpečenie 3%-ného nárastu pre jednotlivcov (pre viaceré skupiny zamestnancov by to bol nárast vo výške cca 25-35€) sú pre OZ absolútne neprijateľné.
 • ST+OZ: Obe strany opätovne diskutovali o oboch návrhoch a spôsobe odmeňovania u zamestnávateľa, ale diskusia nepriniesla žiadne priblíženie stanovísk a názorov.
 • O ostatných bodoch návrhu sa nerokovalo, predbežne však panuje zhoda na tom, že ak sa dohodneme na mzdovom náraste, ďalšie body návrhu, ktoré priamo nesúvisia so mzdovým nárastom, tohto roku otvárať nebudeme.
   

ZÁVER

 • Odborové zväzy písomne predložili mierne upravený návrh nárastu, ktorý však zachováva princípy pôvodného návrhu. Naďalej trvajú na pôvodnom návrhu 5%-ného nárastu základných miezd celkovo a jeho distribúcii na nižšie organizačné zložky, resp. jednotlivcov podľa navrhovaných pravidiel (vo výške minimálne 100€ na každého zamestnanca so základnou mzdou nižšou ako 1807€).
 • Zamestnávateľ bude informovať najvyšších predstaviteľov firmy o rokovaní a stanovisku OZ a vyjadrí sa na 4.kole vyjednávania, resp. aj skôr, ak to bude možné.
   

Termín 4.kola vyjednávania bol dohodnutý na 23. apríla 2024.

 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhom či stanoviskám OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas. Túto možnosť 'opalcovania' má každý čitateľ článku.
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom (alebo pkz@oztelekom.sk)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

13.4.2024 - DL

Komentáre

Pridať komentár

Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3991946
Počet loginov 128856