SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ 2024 #05 - Vyjednávanie dodatku na rok 2024 - 4.kolo

PKZ 2024 #05 - Vyjednávanie dodatku na rok 2024 - 4.kolo

26.apríl 2024 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Túto formu poskytovania informácií zachováme aj tentokrát. Tak ako po iné roky - ani tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a sústredíme sa na obsah, ktorý je pre ľudí najdôležitejší.
 


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní dodatku k PKZ 2024:

 

VYJEDNÁVANIE
Šrvrté kolo sa uskutočnilo 23.4.2024, za OZ Telekom sa ho ako vyjednávač zúčastnil Drahoslav Letko a Roman Kling (Komerčná Enterprice Market divízia), za SOZPT Milan Brlej, Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí) sa z pracovných dôvodov nemohla zúčastniť. Za ST to boli Jitka Adámková, Norbert Strieženec, Marta Klema Nováková a Peter Luprich (všetci Divízia ľudských zdrojov).


STAV VYJEDNÁVANIA PO 3.KOLE

 • Odborové zväzy písomne predložili mierne upravený návrh nárastu, ktorý zachoval princípy pôvodného návrhu. Naďalej trvajú na pôvodnom návrhu 5%-ného nárastu základných miezd celkovo a jeho distribúcii na nižšie organizačné zložky, resp. jednotlivcov podľa navrhovaných pravidiel (vo výške minimálne 100€ na každého zamestnanca so základnou mzdou nižšou ako 1807€).
 • Zamestnávateľ sa k návrhu nevyjadril, bude informovať najvyšších predstaviteľov firmy o rokovaní a stanovisku OZ a vyjadrí sa na 4.kole vyjednávania, resp. aj skôr, ak to bude možné.
   

Z PRIEBEHU 4.KOLA VYJEDNÁVANIA:

 • Zástupcovia ST predstavili svoje stanovisko k predloženému návrhu OZ, ktoré bolo prezentované ako návrh ST po rokovaní v manažmente firmy. ST súhlasilo so spôsobom distribúcie, avšak navrhovali naďalej nárast vo výške 4% a sumu 80€ pre každého zamestnanca so základnou mzdou nižšou ako 1807€.
 • ST: zároveň predstavilo alternatívnu možnosť, ktorá by bola istým kompromisom medzi oboma návrhmi (dnešného návrhu strany ST a posledného návrhu strany OZ), a to vo výške i spôsobe distribúcie na jednotlivých zamestnancov i výške nárastu v rámci ST.
 • prestávka
 • OZ: nesúhlasili s dnešným prvým predloženým návrhom, avšak po krátkej prestávke a vzájomnej konzultácii vyjednávačov za stranu OZ vyjadrili súhlas s alternatívnym postupom.
 • O ostatných bodoch návrhu bolo potvrdené, že sa tohto roku nebudú otvárať a budú predmetom vyjednávania až novej kolektívnej zmluvy na ďalšie obdobie.
   

ZÁVER

 • Vyjednávanie bolo ukončené a bol dohodnutý nárast základných miezd podľa nasledovných pravidiel:
  - nárast ZM o 4,5%, minimálne však o 90€ na zamestnanca na úrovni každej divízie (čo predstavuje celkový nárast objemu základných miezd o cca 5,1%)
  - každému zamestnancovi bude zvýšená základná mzda o minimálne 90€
  - nárast sa dotýka aj zamestnancov na materskej a rodičovskej dovolenke
  - nárast sa týka zamestnancov, ktorí k 1.5.2024 sú v evidenčnom stave a nie sú vo výpovednej dobe a nie sú k 1.7.2024 v skúšobnej dobe  
 • Presné znenie dodatku bude uverejnené po oficiálnom podpise.
   

 


za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

24.4.2024 - DL

Komentáre

Pridať komentár

Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3992009
Počet loginov 128856