SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › Rozbieha sa kolektívne vyjednávanie dodatku k PKZ na rok 2024

Rozbieha sa kolektívne vyjednávanie dodatku k PKZ na rok 2024

17.marec 2024 / redakcia

Ako po iné roky, keď plynie druhý rok platnosti kolektívnej zmluvy, prichádza na rad vyjednávanie jej dodatku. A tak ako po iné roky, hlavným bodom vyjednávania je zväčša len jeden bod - vyjednávanie o mzdovom náraste. Samozrejme, zákon i samotná zmluva umožňuje otvoriť kedykoľvek i ďalšie body zmluvy.

Presne podľa toho budeme postupovať aj tentokrát a ako sa stalo dobrým zvykom, budeme prinášať priebežné informácie o vyjednávaní. Ako dlho bude trvať a koľko kôl vyjednávania je pred nami, dnes ťažko odhadnúť.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Na nedávnom zasadnutí predsedníctva nášho odborového zväzu sme prerokovali možné zmeny a úpravy súčasného znenia a podobne postupoval aj druhý odborový zväz. O predpokladanom postupe pri vyjednávaní sme hovorili aj so zamestnávateľom na nedávnom stretnutí zástupcov OZ a ST na čele s riaditeľkou HR Jitkou Adámkovou, ale - pochopiteľne - nehovorili sme o ničom konkrétnom.

Dnes neuvádzame detailné znenie nášho návrhu, ani predbežnú reakciu zamestnávateľa, viac podrobností prinesieme až po 1. kole vyjednávania. Preto len stručne pár slovami... v našom návrhu ide predovšetkým o nárast základných miezd, ktoré musia byť predmetom vyjednávania v tomto roku. A predložili sme aj návrhy na úpravy v časti odstupného, odmeňovania a príspevku do DDP.

Zamestnávateľ reagoval na náš návrh, a to negatívne prakticky na každý náš bod návrhu, presnú odpoveď tu však uvádzať nebudem, keďže ešte neprebehlo prvé kolo vyjednávania, kde si niektoré detaily vzájomne vysvetlíme. V tomto momente taktiež netušíme, akým spôsobom ani v akej výške plánuje navyšovať základné mzdy zamestnancov samotná firma.


 

1. kolo vyjednávania sa uskutoční 19.marca 2024.
Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnia Drahoslav Letko, predseda OZ a Roman Kling, člen predsedníctva.

17.3.2024 - DL

Komentáre

Pridať komentár

Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3991957
Počet loginov 128856