SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › Voľby do Dozornej rady Slovak Telekom

Voľby do Dozornej rady Slovak Telekom

11.január 2023 / redakcia

Po piatich rokoch zamestnancov firmy opäť čakajú voľby člena dozornej rady, tentokrát jediného zástupcu zamestnancov. Prinášame pár slov o pozadí, pravidlách a priebehu, ktorého zabezpečenie je však, tak ako po iné roky, v plnej réžii firmy. Odborové zväzy sa podieľali na znení, resp. zmenách znenia volebného poriadku, ktoré však boli tohto roku minimálne.Upozornenie:

Článok o voľbách do dozornej rady bude až do vykonania volieb
prístupný všetkým zamestnancom firmy.

 


Dozorná rada je kontrolným orgánom firmy a dohliada napríklad na rozhodnutia predstavenstva, hospodársku a finančnú činnosť firmy, účtovníctvo a pod. V súčasnosti ju tvoria traja členovia, pričom jedného z nich volili zamestnanci firmy, dvoch určila materská firma, resp. akcionár. A keďže v marci končí funkčné obdobie Denise Herdovej, dnešnej zástupkyni zamestnancov, je potrebné zvoliť si člena na ďalšie obdobie.

Voľby člena dozornej rady za zamestnancov sa uskutočnia elektronickou online formou v dňoch 14.-16. februára 2023. Základné volebné pravidlá sa výrazne nemenia, avšak, ako už bolo napísané vyššie, ak sa ešte pred 10 rokmi zamestnancami volili traja zástupcovia, pred piatimi dvaja, tohto roku je to už len jeden zástupca. Akcionár viackrát upravil stanovy spoločnosti, počet všetkých členov dozornej rady výrazne znížil, a tak sa aj počet členov za zamestnancov postupne znížil na jedného, preto aj zamestnanci budú voliť len jedného z možných kandidátov.

Možnosti kandidovať podľa volebného poriadku sú dve - získať podporu a podpisy minimálne 10% zamestnancov firmy (t.j. 268 podpisov oprávnených voličov) alebo byť kandidátom, ktorého podporuje a navrhuje aspoň jeden z odborových zväzov.

Vzhľadom na viacero skutočností náš odborový zväz priamo nenominuje žiadneho kandidáta do volieb. Ak však prejaví o členstvo v dozornej rade záujem kandidát, pevnejšie previazaný so životom odborov alebo zamestnanec, ktorého kandidatúru by odborový zväz podporil a tento bude mať problém získať potrebný počet podpisov pod svoju kandidatúru, odborový zväz mu môže vyjadriť podporu, a teda nebude musieť získať uvedený počet podpisov. Taktiež je možné, že jednému z kandidátov odborový zväz či oba zväzy vyjadria podporu a odporučia zamestnancom voliť tohto kandidáta. Samozrejme, len s jeho súhlasom a až potom, keď budú známe mená všetkých kandidátov.

Aby boli výsledky volieb platné, je potrebné, aby sa ich zúčastnila aspoň polovica zamestnancov, preto už teraz, bez ohľadu na počet a zostavu kandidátov, vyzývame našich členov, ale aj ostatných zamestnancov, k účasti na voľbách. Nájdite si svojho kandidáta, ktorého buď poznáte alebo mu dôverujete a venujte voľbám pár sekúnd, ktoré na to budú potrebné.

Tak ako som písal vyššie, ak bude medzi kandidátmi niekto, koho by náš odborový zväz podporoval a ktorému by dôveroval, odporučíme našim členom voliť tohto kandidáta. Ak tomu tak bude, tesne pred voľbami na našom webe k voľbám ešte prinesieme krátku informáciu.

Termín na podanie kandidatúry je 27.1.2023, viac potrebných informácií, odpovede na niektoré otázky či ďalšie podrobnosti ohľadom volieb nájdete tu, na intranetovom workplace.

11.1.2023 - DL

Komentáre

Pridať komentár

Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3991987
Počet loginov 128856