SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › VYJADRENIE PODPORY - podporíte postup odborových zväzov alebo súhlasíte s návrhom firmy?

VYJADRENIE PODPORY - podporíte postup odborových zväzov alebo súhlasíte s návrhom firmy?

22.január 2019 / redakcia

Keďže v druhom kole vyjednávania kolektívnej zmluvy na roky 2019-20 nebola nájdená zhoda v oblasti miezd, pripravujeme sa na tretie kolo vyjednávania.

Hlavnou, ak nie jedinou témou bude - nárast základných miezd v roku 2019.Zosumarizujme stav vyjednávania:

 • Obe strany si vzájomne vysvetlili nedorozumenie v oblasti tvorby sociálneho fondu zo zisku v budúcom období. Pre rok 2019 bola dohodnutá tvorba na vlaňajšej úrovni.
 • K ďalším oblastiam kolektívnej zmluvy (sociálny fond, odstupné, stravné lístky, odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku) zamestnávateľ potvrdil, že za podmienky nulového nárastu miezd bude zachované znenie ako v predchádzajúcom období.
 • Obe strany skonštatovali, že v ostatných, menej podstatných témach by pri dohodnutí dôležitých bodov zmluvy nemal nastať problém.
 • Odborové zväzy nesúhlasili s navrhovaným nulovým 'nárastom' miezd, a to ani za cenu možného rizika nedohody a nepodpísania celej kolektívnej zmluvy, prezentovaným zamestnávateľom. Odborové zväzy trvajú na svojom pôvodnom návrhu nárastu vo výške 45€.


Vyjadrite podporu
Po 1.kole vyjednávania sa zamestnanci v podpisovej petičnej akcii vyjadrovali k návrhom oboch strán (návrh OZ: nárast ZM o 45€ a zachovaní súčasného znenia v ostatných bodoch, návrh ST: nulový nárast miezd a okresanie prakticky všetkých doterajších výhod PKZ). Po druhom kole sme sa dostali k takémuto 'priblíženiu' stole tieto návrhy:

 • návrh zamestnávateľa - ST súhlasí so zachovaním súčasného znenia PKZ, avšak pri nulovom náraste základných miezd v roku 2019 (OZ s týmto čiastkovým výsledkom vyjednávania nesúhlasia)
 • nesúhlas s návrhom zamestnávateľa a pokračovanie vyjednávania v oblasti miezd (OZ presadzujú toto riešenie - pozri ďalej)Po zvážení všetkých okolností odborové zväzy   n e s ú h l a s i a   s návrhom zamestnávateľa  trvajú na svojom pôvodnom návrhu nárastu základných miezd o 45€, zohľadňujúc pritom najmä týchto niekoľko dôležitých faktov:

 • všetkým slovenským zamestnávateľom nad 50 zamestnancov vznikla v roku 2019 novou legislatívou povinnosť, ktorá ich núti použiť, resp. alokovať na preplatenie rekreačných poukazov pre zamestnancov 275€, čo pre našu firmu údajne predstavuje sumu 750.000€, ktoré sú personálnymi nákladmi, preto na tento účel chcú použiť prostriedky, určené na mzdy. OZ presadzujú, že nárast základných miezd principiálne nemožno spájať s rekreačnými poukazmi (k téme sa ešte vrátime).
 • nízky nárast, resp. pokles výnosov v uplynulých rokoch odborové zväzy nepovažujú za ukazovateľ, ktorý by mal byť dôvodom pre zmrazenie základných miezd zamestnancov, ktorí na tieto výsledky nemajú priamy dosah a ktorí s maximálnym úsilím a pri dlhodobo zvýšenej záťaži plnia všetky úlohy, ktoré im v záujme dosahovania zisku ukladá zamestnávateľ
 • zisk spoločnosti Slovak Telekom sa dlhodobo pohybuje na úrovni desiatok miliónov (posledných sedem rokov každoročne na úrovni cca 60 mil.€)
 • vlaňajšie dosiahnuté výsledky firmy sú výborné, mimochodom, v Prahe sa v týchto dňoch pri tejto príležitosti pripravuje nákladná 'ELAN EBITDA party'
 • nárast spotrebiteľských cien (inflácia) za rok 2018 dosiahla úroveň 2,6%
 • pod zásterkou 'novej vízie', reštrukturalizácie a pripravovaných organizačných zmien, spojených s prepúšťaním sa plánujú ďalšie 'úsporné opatrenia' vo všetkých oblastiach firmy, vrátane krátenia niektorých pracovných benefitov, zmrazenia miezd i výrazného prepúšťania
 • pre mnohých zamestnancov tejto firmy (hlavne tých, pre ktorých je Telekom jediným zamestnávateľom v ich pracovnom živote) je oblasť odstupného dôležitou témou kolektívnej zmluvy
 • v SR sa v roku 2019 očakáva výrazný nárast miezd vďaka rastu ekonomiky, a to nielen v štátnej, ale aj súkromno-podnikateľskej sfére

 

CHCETE SA VYJADRIŤ? AKOU FORMOU? KDE?

 • ELEKTRONICKY
  - priamym zaslaním podporného hlasu (len zo svojho firemného e-mailu!!!) na e-mailovú adresu Odborového zväzu Telekom (podpora-pkz2019@oztelekom.sk) prostredníctvom nášho webu
 • a to K JEDNEJ Z DVOCH NASLEDUJÚCICH MOŽNOSTÍ (viď ďalej)
Ste nespokojný s úrovňou svojej základnej mzdy a chcete, aby pokračovalo vyjednávanie jej nárastu? Kliknite na logo Odborového zväzu Telekom a pošlite podporný mail!
Zaslaním e-mailu vyjadríte podporu návrhu odborových zväzov:

 • NESÚHLASÍM S NÁVRHOM ZAMESTNÁVATEĽA A PODPORUJEM ODBOROVÉ ZVÄZY V ĎALŠOM VYJEDNÁVANÍ MZDOVÉHO NÁRASTU. Pripomíname, že súčasná kolektívna zmluva je platná minimálne do konca marca a strana zamestnávateľa má z viacerých dôvodov tiež záujem na dohodnutí kolektívnej zmluvy aj v budúcom období!!
   


 


Ste so svojou základnou mzdou spokojný a preferujete ostatné body kolektívnej zmluvy? Kliknite na logo Telekomu a pošlite podporný mail!
Zaslaním e-mailu tak vyjadríte podporu návrhu zamestnávateľa:

 • SÚHLASÍM S NÁVRHOM ZAMESTNÁVATEĽA - NULOVÝM NÁRASTOM ZÁKLADNÝCH MIEZD v roku 2019 pri zachovaní súčasného znenia PKZ v ostatných bodoch.
   


 

 V nasledujúcej tabuľke budeme priebežne uverejňovať a pravidelne aktualizovať počty zamestnancov Slovak Telekomu, ktorí elektronickou formou (zaslaním e-mailu) vyjadrili podporu postupu odborových zväzov pri vyjednávaní podnikovej kolektívnej zmluvy, resp. vyjadrili súhlas s návrhom zamestnávateľa:
 

 k dátumu ... podpora postupu odborových zväzov podpora návrhu zamestnávateľa spolu prijatých e-mailov
22/01/2019 178 32 210
23/01/2019 689 56 745
24/01/2019 816 59 864
25/01/2019 893 63 956
28/01/2019 1010 66 1076
29/01/2019 1030 68 1098
30/01/2019 1039 68 1107
31/01/2019 1041 68 1109
aktuálne 1085 69 1154

aktualizované: 5.3.2019, 12:00 hod. (koniec aktualizácie)
 Ak chcete poslať svoj názor/postreh k súčasnej situácii vo firme a k vyjednávaniu PKZ, kliknite na ikonu smajlíkov a pošlite e-mail!

 • Váš príspevok či postreh môže byť využitý pri ďalšom vyjednávaní zmluvy, pri príprave možných protestných krokov alebo v diskusii k téme na našom webe (ak o to požiadate, anonymne)
   


 Možnosť 'hlasovania' a prejavenia svojho názoru má KAŽDÝ ZAMESTNANEC. Veríme, že tak ako v prvom kole petičnej podpisovej akcie, aj tentokrát - hoci len formou elektronickej podpory - šancu prejaviť svoj názor využije čo najviac zamestnancov.
VOPRED ĎAKUJEME ZA PODPORU NÁVRHU ODBOROVÝCH ZV
ÄZOV.

23.1.2019 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2398441
Počet loginov 106127