SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › Vyjednávanie Dodatku č.1 k PKZ na roky 2017-2018 - 1.kolo

Vyjednávanie Dodatku č.1 k PKZ na roky 2017-2018 - 1.kolo

24.marec 2018 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. Budeme v tom pokračovať aj pri vyjednávaní tohtoročného dodatku k PKZ.

Ani tentokrát nebudeme uverejňovať detailné znenie článkov a informácie z pozadia vyjednávania, sústredíme sa na obsah návrhov oboch strán a možné posuny pri vyjednávaní.VYJEDNÁVANIE
Prvé kolo sa uskutočnilo 22.3.2018. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko, Ján Viskupič (Divízia technológií a IT) a Roman Kling (Divízia ICT a biznis segmentu), za SOZPT Milan Brlej. Za ST to boli Monika Reinerová, Marta Klema-Nováková a Eleonóra Ferencová (všetky Divízia ľudských zdrojov).

PRED VYJEDNÁVANÍM
Návrh znenia dodatku predložili odborové zväzy a obsahoval dva body:

 • zabezpečenie nárastu základných miezd zamestnancov o 5,1%
 • zvýšenie hodnoty stravného lístka o 0,30€ na 4,50€.


Z PRIEBEHU VYJEDNÁVANIA:

 • OZ objasnili a zdôvodnili návrh (predpokladaná výška inflácie a nárast miezd v národnom hospodárstve v čase predloženia návrhu)
 • zástupcovia ST potvrdili svoje stanovisko z písomnej odpovede k návrhu, vyjadrili nesúhlas s oboma návrhmi, ktorých prijatie by znamenali ďalšie neplánované finančné náklady pre zamestnávateľa
 • OZ nesúhlasili s týmto odôvodnením
 • prestávka
 • ST predstavilo svoj návrh - navýšenie základných miezd o 1,5% v rámci firmy, v takom prípade sa hodnota stravných lístkov nebude meniť, v prípade jej zvýšenia bude o danú sumu ponížený nárast miezd. V návrhu je zohľadnená potreba zákonných úprav výšky príplatkov (za prácu v so/ne v zmysle novely ZP k 1.5.2018)
 • ST predložilo aj ďalšie úpravy PKZ (stravovanie formou elektronickej stravovacej karty, úprava odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku zamestnanca, úprava poskytovania PKZ voľna, formálne a upresňujúce zmeny textácie článku o odchodnom)
 • nasledovala diskusia o možnostiach zabezpečenia nárastu (výška, jeho distribúcia, finančný plán firmy, možné úspory v nákladoch atď.)
 • prestávka
 • OZ s návrhom nárastu miezd o 1,5% nesúhlasia, naďalej trvajú na pôvodnom návrhu a zároveň žiadajú o predloženie dokladov a argumentov, ktorými by zamestnávateľ preukázal, že spoločnosť 'nemá na vyšší nárast základných miezd'


ZÁVER
Po ďalšej diskusii bolo vyjednávanie ukončené. Termín 2.kola bol dohodnutý na 6.apríla.
 PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Už dnes, po prvom kole vyjednávania, ponúkame každému z čitateľov (tento článok bude od utorka 27/3 prístupný každému zamestnancovi firmy aj bez prihlásenia) možnosť vyjadriť svoj názor ku obsahu kolektívneho vyjednávania.
Možností podpory je viac:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Červený palec nadol predstavuje nesúhlas s návrhom odborov, resp. názor 'je mi to jedno'. Zelený palec nahor znamená nielen to, že podporujete postup OZ, ale aj to, že registrujete rozdiel medzi prístupom oboch strán, nesúhlasíte s návrhom zamestnávateľa ste ochotní pre dosiahnutie lepšieho výsledku 'niečo' urobiť.
 • Čo je to niečo? Na e-mailovej adrese pkz@oztelekom.sk môžete naznačiť akú formu podpory ste - neanonymne(!!) - ochotní prejaviť. Ide výhradne o aktivity, ktoré by si zamestnávateľ 'všimol' a 'pocítil', preto píšem o neanonymnom spôsobe podpory.
 • pridaním diskusného príspevku na konci tohto článku - verejne alebo pod nickom
 • preposlať informáciu o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.


Ale nemusíte urobiť nič. Aj to je riešenie a pre nás vyjednávačov aj to bude podnet, ako postupovať ďalej pri vyjednávaní...


za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

25.03.2018 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Koho budete voliť v 2.kole prezidentských volieb 2019?

Zuzana Čaputová (60%)
Maroš Šefčovič (9%)
volieb sa nezúčastním (31%)
Počet návštev 1898824
Počet loginov 96059

Zúčastnite sa najnovšej ankety:

- 2.kolo prezidentských volieb 2019 -