SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › Vyjednávanie Dodatku č.1 PKZ 2022 - 2.kolo

Vyjednávanie Dodatku č.1 PKZ 2022 - 2.kolo

27.apríl 2022 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom spracované informácie o priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. Keďže aktuálna kolektívna zmluva je platná na obdobie dvoch rokov 2021-22, resp. do konca marca 2023, vyjednávať sa tohto roku bude len mzdová časť kolektívnej zmluvy a zopár ďalších bodov, pri ktorých odborové zväzy navrhujú doplnenie, resp. úpravu ich znenia.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Ani tohto roku však nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania, sústredíme sa na obsah a potvrdené fakty z vyjednávania.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní označené ikonou 'freebudú
až do ukončenia vyjednávania 
prístupné všetkým zamestnancom firmy. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní Dodatku č.1 k PKZ 2021-2022:

 

Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 9.3.2022 strana odborov predložila písomný návrh znenia Dodatku č.1 k PKZ 2021-22, čím začalo tohtoročné vyjednávanie dodatku k PKZ
 • 23.3.2022 sa k návrhu písomne vyjadrila strana zamestnávateľa, s predloženým návrhom nesúhlasila, zároveň navrhla termín 1.kola vyjednávania, ktorý OZ potvrdili
 • 28.3.2022 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania, na ktorom si obe strany vzájomne vysvetlili detaily svojich návrhov, pripomienok a postojov
 • 7.-8.4.2022 sa uskutočnilo zasadnutie Konferencie OZ Telekom, kde sme sa rôznym možnostiam ohľadom nárastu miezd podrobne venovali
 • 22.4.2022 sme v druhom článku o vyjednávaní dodatku na našej web-stránke informovali o ďalšom zhoršení ekonomických ukazovateľov (inflácie) a sociálnych podmienok na Slovensku i v Európe a stručne sme naznačili naše plány pri ďalšom vyjednávaní (tu) 

STAV VYJEDNÁVANIA PO 1.KOLE

 • Na stretnutí strana OZ detailne predstavila svoje návrhy ohľadom vyjednávania mzdového nárastu a ďalších súvisiacich bodov (zvýšenie hodnoty stravných lístkov).
 • Strana ST si návrhy vypočula, avšak nepredložila k nim žiadne stanovisko, keďže skonštatovala, že ohľadom zvyšovania miezd v skupine DT ešte neprebehli potrebné rokovania na príslušných manažérskych úrovniach. Bolo preto dohodnuté, že ďalšie kolo vyjednávania sa uskutoční až v máji, po stretnutiach ST a DT na úrovniach CHRO a CFO. 
 • Prakticky nedošlo k žiadnej zhode, ale ani k vyjasneniu pozícií medzi oboma stranami.


Z PRIEBEHU 2.KOLA VYJEDNÁVANIA

 • Druhé kolo sa uskutočnilo 25.4.2022, dva týždne skôr ako bolo pôvodne určené. Trvalo približne 4 hodiny. Ako vyjednávači sa ho za OZ Telekom zúčastnili Drahoslav Letko a Roman Kling, za SOZPT to boli Milan Brlej a Viola Csibová. Za ST boli prítomní Ondrej Bobot, Norbert Striežinec, Peter Luprich a prostredníctvom MS Teams aj Marta Klema Nováková (všetci Divízia ľudských zdrojov).
 • Vzhľadom na predložené návrhy navýšenia miezd, ktoré boli flexibilné a pomerne komplikované a vzhľadom na viacero otvorených otázok sa na záver stretnutia obe strany dohodli, že jednotlivé návrhy a možnosti dohody zatiaľ nebudú komunikovať zamestnancom firmy. Preto dnes prinášame len pomerne všeobecnú informáciu o priebehu, bez uvádzania detailov jednotlivých návrhov.
 • ST: Predložilo návrh mzdového nárastu, ktorého výška a v súvislosti s ňou ani spôsob distribúcie neboli pre stranu odborov prijateľné.
 • OZ: Predložili protinávrh nárastu a jeho distribúcie, s ktorej spôsobom však nesúhlasil zamestnávate. K obom návrhoch nasledovala diskusia.
 • ST: Predložilo upravený návrh nárastu, ktorý čiastočne zohľadňoval závery diskusie.
 • OZ: Predložili a navrhli takú úpravu/nárast základných miezd, ktorý by bol pri akceptovaní distribúcie, navrhnutou zamestnávateľom, pre stranu odborov prijateľný. O detailoch a pravidlách navýšenia a jeho distribúcie opäť prebehla obsiahla diskusia.
 • ST: Zobralo na vedomie návrhy odborových zväzov.
 • OZ: Naďalej trvajú aj na zvýšení hodnoty stravného lístka.
 • ST: Budú o návrhoch strany odborov a možnostiach dohody informovať akcionára.
   

ZÁVER

 • Strany sa dohodli, že už budúci týždeň, v závislosti od rozhodnutia akcionára/materskej firmy pravdepodobne dôjde k ďalšiemu stretnutiu, resp. rokovaniu o ďalšom postupe.
 • OZ definovali hranicu, pod ktorú pri navrhovaných úpravách základných miezd v žiadnom prípade neustúpia.
 • Obe strany konštatovali, že došlo ku kompromisnému návrhu spôsobu distribúcie nárastu, jeho výška však potvrdená ani dohodnutá nebola.
 • OZ upozornili, že vzhľadom na čas, zvyšujúcu sa infláciu a neustále sa zhoršujúcu sociálnu situáciu najmä skupín zamestnancov s nižšími mzdami podniknú ďalšie kroky, vrátane možných nátlakových akcií zo strany zamestnancov, ak by nedošlo k dohode o náraste miezd. Uviedli, že o postupe rozhodnú podľa toho, ako bude prebiehať 3.kolo rokovania a podľa toho, čo bude v tomto kole dohodnuté. 


Termín 3.kola vyjednávania bol určený na 9.mája, ak bude možné, na budúci týždeň sa uskutoční informačné stretnutie o stanovisku zamestnávateľa k návrhom.

 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU


Aj dnes ukončíme príspevok o vyjednávaní mierne ironickým komentárom... lebo chceme poďakovať za vašu silnú a neutíchajúcu podporu...

Nespokojnosť zamestnancov s radikálne sa zhoršujúcou sociálnou situáciou opäť vystrkuje drápky. K dnešnému dňu obdivuhodným počtom 219 a 163 anonymných podporných zelených palcov pod oboma článkami. Ďakujeme, niet čo dodať. Snáď len to, že už tam konečne zasvietili aj tie nesúhlasné, zatiaľ síce len 9 a 16 červených nespokojných palcov, ale verme, že nie je všetkým dňom koniec a kritici sa tiež prejavia...

Veď dva a pol tisíc zamestnancov netrpezlivo čaká na svoju príležitosť, aby dalo najavo svoj názor, keď sa vyjednávanie skončí... Napokon, ako to už býva zvykom, najviac nespokojnosti a frfľania príde na záver. Keď sa (znova) ukáže, že tie odbory opäť nič nedokázali. A to chceli konečne ľudia tak mohutne protestovať, ba aj štrajkovať by boli ochotní, nuž ale čo, keď to tí zlí zlí odborári nevedeli ani zorganizovať a ani nič poriadne vyjednať...

Ale ako sme písali minule, a potvrdil nám to jeden hlas v diskusii pri poslednom článku, sme na Slovensku, tak prečo sa čudovať?

Pekný deň prajeme...


za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

27.4.2022 - DL

Komentáre

Pridať komentár

Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3306096
Počet loginov 119669