SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Mimoriadne stretnutie OZ so zástupcami firmy 28/04/16

Mimoriadne stretnutie OZ so zástupcami firmy 28/04/16

30.apríl 2016 / redakcia

Informácie z mimoriadneho stretnutia zástupcov OZ a zamestnávateľa zo dňa 28.apríla:

 • Informácia k projektu Elán:
  - vytvorenie integrovaných federálnych riadiacich pozícií, ktoré budú riadiť a zodpovedať za ST a TMCZ
  - právny model koncernového vysielania
  - podstatná zmena v riadení spoločnosti
  - nová organizačná štruktúra tvorená organizačnými útvarmi, rozdelenými do piatich línií riadenia v nasledovnej hierarchii: divízia (CxO), sekcia (riaditeľ), úsek (senior manažér), oddelenie (manažér), tím (vedúci tímu).
 • Bolo prerokované hromadné prepúšťanie č.2/2016 na mesiac jún 2016 v počte 12 pozícií manažér a senior manažér.
 • Bolo prerokované zrušenie celkom 12 pracovných pozícií - naprieč firmou - všetko k 1.7.2016, a to v súvislosti so zmenami v rámci projektu Elán.
 • Bolo prerokované neospravedlnené zameškanie práce zamestnanca.

Termín ďalšieho pravidelného stretnutia je 12.mája.

30.04.2016 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160084
Počet loginov 118310