SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 01/08/12

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 01/08/12

1.august 2012 / redakcia

Obsahom pravidelného stretnutia bolo prerokovanie organizačných zmien a rušenie pracovných miest k 30/9 a 31/12 (13 ľudí), informácia o pripravovanej úprave v smernici o odmeňovaní, rámcová informácia o zmene organizačnej štruktúry na úsekoch obchodu a marketingu, príprava stretnutia s generálnym riaditeľom ST, a.s., o ktoré požiadali OZ a informácia o finančných výsledkoch ST za 1.polrok. Bol tiež odsúhlasený a podpísaný Dodatok č.1 k PKZ ST 2012 (doplnenie skupín zamestnancov, ktorým je preplácaná nadčasová práca), jeho presné znenie bude zavesené na web v sekcii kolektívnych zmlúv.

1.8.2012 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160051
Počet loginov 118310