SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 03/07/14

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 03/07/14

5.júl 2014 / redakcia

Z obsahu pravidelného, tentokrát pomerne krátkeho, stretnutia medzi zástupcami firmy a odborových zväzov zo dňa 3.júla:

  • Prerokovanie 9 rušených pracovných pozícií k 31.10. a 30.11.2014 (navrhované ukončenie pracovného pomeru zväčša ku koncu augusta) naprieč viacerými sekciami vo firme.
  • Zmena pracovného času ôsmich zamestnancov v oddelení prevádzky služieb a aplikácií
  • Opäť sa rokovalo o znení Usmernenia pre poskytovanie sociálnych výpomocí. Napriek schváleniu na minulom stretnutí firma nesúhlasí so znením, k téme sa vrátime aj na ďalšom stretnutí. 
  • Firma predložila prehľad o počte predajcov T-centier v 8-hodinových zmenách (požiadavka z minulého stretnutia so seniormanažérom retailového predaja Milanom Morávkom), k téme sa ešte vrátime... máme rest osobitného článku k poslednému stretnutiu.


Ďalšie pravidelné stretnutie bude 14.-15.8.2014.

06.07.2014 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3247146
Počet loginov 119061