SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 03/12/14

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 03/12/14

6.december 2014 / redakcia

Po krátkej pauze obnovujeme uverejňovanie stručných informácií z pravidelných rokovaní medzi zástupcami firmy a odborových zväzov.

Pravidelné stretnutie medzi zástupcami firmy a odborových zväzov dňa 3.decembra malo nasledovný program, z ktorého vyberáme:

  • Prerokovanie 4 zrušených pracovných pozícií zväčša k 31.3. (na ÚĽZ, ÚMMS, 9 na ÚTICTaKS a ÚF).
  • Zmena pracovného času u zamestnancov v Oddelení podpory mass market segmentu - vzhľadom na nejasnosti v predloženom návrhu zmena nebola dohodnutá a bude upresnená a prerokovaná v januári 2015.
  • ST informovalo o otváracích hodinách T-predajní počas sviatkov v decembri a januári. Nebol odsúhlasený predaj v sobotu 6.decembra v kamennej predajni T-Centrum Prešov. OZ dôrazne upozornil na to, aby zatváracie hodiny predajní dňa 24.decembra boli prispôsobené tak, aby pracovná doba (zamestnanec je k dispozícii zamestnávateľovi) bola maximálne do 12:00 hod. Bola tiež diskutovaná predajná doba dňa 31.decembra a vzhľadom na zatvorenie predajní v popoludňajších hodinách (rôzne podľa predajní) OZ požiadal o vykazovanie tohto času, keď dôjde k skráteniu predaja a otváracích hodín, ako prekážok na strane zamestnávateľa.
  • Bola dohodnutá a poskytnutá sociálna výpomoc pre zamestnanca z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie spôsobenej zvýšenými nákladmi na liečbu a pohreb rodinného príslušníka.
     

Ďalšie pravidelné stretnutie bude v polovici januára, presný termín zatiaľ nebol dohodnutý.

06.12.2014 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160069
Počet loginov 118310