SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 03/12/15

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 03/12/15

7.december 2015 / redakcia

Informácie z ďalšieho pravidelného stretnutia zástupcov OZ a zamestnávateľa, uskutočnilo sa 3.decembra s nasledovným programom:

 • Informácia o preradení tímu podpory zriaďovania biznis služieb do iného úseku a s tým spojená zmena smernice pre odmeňovanie pre uvedenú skupinu zamestnancov (predkladal Ivan Janek).
 • ST predložilo návrh na zmenu usmernenia pre prácu nadčas, OZ uviedli, že úprava usmernenia bude predmetom kolektívneho vyjednávania PKZ.
 • ST prezentovali návrh plánu počtu zamestnancov na rok 2016 (Katarína Jeleneková). OZ svoje stanoviská zašlú do konca tohto týždňa, t.j. do 11.decembra a následne budeme o ňom informovať aj na našom webe.
 • Prerokovanie organizačných zmien:
  - zrušenie celkom 9 pracovných pozícií - z Úseku mass market segmentu (2 miesta), z Úseku technológií a IT (2 miesta) a z Úseku financií (3 miesta) - k 30.4.2016 (ukončenie PP k 31.januáru alebo neskôr)
  - pracovné pozície boli prerokované bez väčších pripomienok.
 • Boli dohodnuté zmeny pracovných časov u 2 zamestnancov.
 • Bolo odsúhlasené poskytnutie sociálnej výpomoci pre jedného zamestnanca z dôvodu dlhodobej PN vo výške 70€.
 • OZ požiadali o preskúmanie dodržiavania Smernice č. 276/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkach pri práci so zobrazovacími jednotkami (s podrobnejším zameraním na vybavenie T-predajní novým nábytkom, resp. designom predajní) - presunutý bod z minulého stretnutia. ST sa dosiaľ k téme nevyjadrilo, vzhľadom na prebiehajúcu vianočnú kampaň vykoná kontrolu pracovísk v januári a bude informovať OZ. K bodu ešte prinesieme samostatný článok.
 • ST (Marián Kováčik) informoval o niektorých detailoch prijatého biznis plánu na rok 2016.
 • Boli dohodnuté otváracie hodiny T-predajní počas decembra 2015 a januára 2016. Kamenné predajne budú mať zatvorené vo všetky nedele (bronzová, strieborná i zlatá), otváracie hodiny v soboty budú ako počas bežných sobôt. Všetky predajne v OC budú zatvorené 25/12, 26/12 a 1/1. OZ zároveň požiadali, aby 24/12 boli otváracie hodiny, resp. aktivity na všetkých predajniach upravené do 11:30hod. tak, aby práca predajcov bola ukončená do 12:00hod.
 • Zástupcovia OZ a ST (Martina Králová a Milan Morávek) diskutovali na tému odmeňovania, najnovších krokoch a pravidlách odmeňovania na retaili a podrobnejšie bol diskutovaný aj obsah kritických článkov na webe OZ Telekom o pravidlách odmeňovania a nespokojnosti predajcov. Podrobnejšiu informáciu prinesieme v osobitnom článku, avšak obe strany sa dohodli na pokračovaní stretnutí za účelom riešenia sporných tém v oblasti odmeňovania.


Termín ďalšieho pravidelného stretnutia v januári zatiaľ nebol určený.

07.12.2015 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160061
Počet loginov 118310