SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 07/09/16

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 07/09/16

8.september 2016 / redakcia

Informácie z pravidelného stretnutia zástupcov OZ a zamestnávateľa zo dňa 7.septembra:

 • Zástupcovia OZ boli informovaní o finančných výsledkoch 2/Q 2016.
 • Prerokovanie organizačných zmien:
  zrušenie celkovo 7 pracovných pozícií - (3x divízia rezidenčného segmentu, 1x divízia ľudských zdrojov, 1x divízia generálneho riaditeľa, 1x divízia ICT, 1x divízia technológií) - väčšinou k 31.1.2017, s odchodom k 31.10.2016
  - zrušenie pracovných pozícií bolo prerokované bez závažných pripomienok.
 • Bolo odsúhlasené poskytnutie sociálnej výpomoci pre dvoch zamestnancov z dôvodu dlhodobej PN vo výške 350€ a 210€.
 • ST informovalo o stave a ďalšom postupe ohľadom úpravy pracovných stolov predajcov v sekcii retailu. Mierne upravený nábytok a pracovný priestor sa momentálne testuje troma zamestnancami v priestoroch predajne Fórum Bratislava, Bajkalská. Po pripomienkovaní úprav zo strany firmy bude nábytok odskúšaný v dvoch predajniach obchodných centier v rámci Slovenska, ktoré určí zamestnávateľ. Pripomienky a názory k úpravám nábytku budú môcť predniesť predajcovia na týchto predajniach. Ku zdravotnému hľadisku pracovného miesta a dodržaniu zákonných noriem sa určite vyjadrí aj OZ Telekom a prinesieme o tom ďalšiu informáciu.
 • Vzhľadom na morálne i fyzické opotrebovanie pracovných komunikačných nástrojov (mobilné PDA-čka) u časti technikov zriaďovania služieb sme dali podnet na prehodnotenie ich kvality, dobu používania a ich spoľahlivosti, bez čoho nie je možné plnohodnotne vykonávať žiadnu aktivitu technika zriaďovania služieb. Kvalita a spoľahlivosť PDA-čiek má priamy dosah nielen na samotnú činnosť, ale aj na výkonnosť technikov, a tým aj na ich odmeňovanie, preto bude podnet riešiť nielen prevádzka, ale aj divízia ľudských zdrojov. OZ požiadali o ďalšie informácie/analýzu ohľadom vybavenia, využívania a opotrebovanosti PDA a v prípade potreby požiadali o urýchlené riešenie situácie, ak divízia technológií potvrdí oprávnenosť požiadavky na výmenu/obnovu PDA-čiek.
  K téme sa čoskoro vrátime, ale sme presvedčení, že firma by mala vedieť nájsť finančné prostriedky na pracovné nástroje technikov, výkon ktorých priamo závisí od spoľahlivosti PDA-čiek a rýchlosti ich komunikácie s ostatnými zložkami firmy, resp. s používanými aplikáciami a systémami.
 • OZ odovzdali písomné oficiálne menovanie člena / náhradníka Európskej zamestnaneckej rady pri DTAG na roky 2016-2020 (člen - Drahoslav Letko OZ Telekom, náhradník Katarína Vaľková SOZPT).
   

Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol určený na 11.októbra.

08.09.2016 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3247144
Počet loginov 119061