SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 09/03/16

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 09/03/16

10.marec 2016 / redakcia

Informácie z pravidelného stretnutia zástupcov OZ a zamestnávateľa zo dňa 9.marca:

 • Prerokovanie organizačných zmien:
  zrušenie celkovo 19 pracovných pozícií - najviac z Úseku technológií a IT (8 miest) a Úseku mass market segmentu (7 miest) - všetko k 31.7.2016
  - pracovné pozície boli prerokované bez väčších pripomienok.
 • Bolo odsúhlasené poskytnutie sociálnej výpomoci, pre troch zamestnancov z dôvodu dlhodobej PN vo výške 105€, 105€ a 175€ a pre jedného z dôvodu starostlivosti o vážne choré dieťa vo výške 1200€.
 • OZ boli informované o novej schéme VZM v tímoch telesales (p.Rešutík).
 • Bolo prerokované poskytnutie stravných poukážok žiakom praktického vyučovania, ktorí ho vykonávajú v našej firme.
 • Vykazovanie práce na Silvestra a počas vianočných sviatkov v Sekcii retailového predaja. Zamestnávateľ oznámil, že bolo ukončené šetrenie dodržiavania Zákonníka práce a interného usmernenia a dotknutým zamestnancom (cca 35) boli vyplatené príslušné sumy vo výplate. Ešte počas stretnutia sme si okamžite u niektorých predajcov overili a zistili, že ľudia o ničom neboli informovaní. Tak ako sme sľúbili minule, k téme sa vrátime osobitným článkom, čakali sme na jeho vyriešenie.
 • Pokračovala debata o (ne)dodržiavaní bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri práci so zobrazovacími jednotkami v Sekcii retailového predaja (vybavenie T-predajní nábytkom, resp. designom predajní a ich dosah na zdravie zamestnancov). Keďže je to veľmi široká téma, pri ktorej, podľa nášho názoru, dochádza k vedomému nedodržiavaniu zákona a k vedomému klamstvu zo strany zodpovedných manažérov a pracovníkov firmy, k téme sa budeme vracať ďalšími článkami.
 • Po ukončení programu sa dnes uskutočnilo aj krátke neformálne stretnutie s Milanom Morávekom, seniormanažérom retailu o odmeňovaní a spomínaných problémoch s nábytkom v predajniach. O stretnutí čoskoro viac.


Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol určený na 7.apríla.

10.03.2016 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160004
Počet loginov 118310