SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 09/11/15

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 09/11/15

12.november 2015 / redakcia

Ďalšie pravidelné stretnutie zástupcov OZ a zamestnávateľa sa uskutočnilo 9.novembra s týmto pomerne bohatým programom:

 • O finančných výsledkoch ST za 3.štvrťrok 2015, ako aj za celé tohtoročné obdobie, informoval Marián Kováčik, manažér korporátneho plánovania a reportingu. Prebehla tiež dlhšia diskusia o výsledkoch a predpokladanom návrhu biznis plánu na rok 2016.  
 • ST informovalo o vývoji zamestnanosti a priemernej mzdy v spoločnosti.
 • Prerokovanie organizačných zmien:
  - zrušenie celkom 45 pracovných pozícií - najviac z Úseku mass market segmentu (5 miest) a z Úseku technológií a IT (36 miest) - k 31.3.2016 (predpokladané ukončenie PP k 31.decembru). Väčšinou išlo o pozície technika telekomunikačných služieb a sietí z dôvodu poklesu aktivít DIGI technológie (bývalí zamestnanci DIGI Slovakia).
  - pracovné pozície boli prerokované bez väčších pripomienok.
 • Prebehla diskusia o možnosti poskytnutia mzdového príplatku za výškové práce technikov na BTS-kách (stožiaroch). Bolo dohodnuté, že problematiku OZ otvoria (ak budú mať záujem) v rámci kolektívneho vyjednávania podmienok v PKZ.
 • Bolo odsúhlasené poskytnutie sociálnej výpomoci pre jedného zamestnanca z dôvodu dlhodobej PN vo výške 175€.
 • Na požiadanie OZ Telekom bola do programu zaradená prezentácia podnetov k odmeňovaniu v retaili, resp. predaji, o ktorých sme hovorili viackrát na spoločných stretnutiach i v našich článkoch na webe. Zástupcovia ST (boli prítomní len zástupcovia ÚĽZ Monika Reinerová a Marta Klema-Nováková, nie manažéri predaja) predmetné podnety zobrali na vedomie a budú ich prezentovať biznisu. K stretnutiu sa ešte vrátime samostatným článkom a keďže tému demotivujúceho odmeňovania považujeme naďalej a dlhodobo za neriešenú, budeme pokračovať aj v sérii našich článkov o nespokojnosti predajcov s pravidlami 'odmeňovania'.
 • OZ požiadali o preskúmanie dodržiavania Smernice č. 276/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkach pri práci so zobrazovacími jednotkami (s podrobnejším zameraním na vybavovanie T-predajní novým nábytkom a súlad so zákonnými ustanoveniami). Bod bol preložený na budúce stretnutie. 
 • Expertom pre compliance Ivanom Skalošom bolo na prerokovanie predložené a bližšie vysvetlené znenie Smernice o kontrolných mechanizmoch v spoločnosti. Pripomienky a podnety OZ budú do smernice zapracované a pred schválením EMB bude finálne znenie opäť predložené.


Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol predbežne určený na 3. decembra 2015.

12.11.2015 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Ktorú politickú stranu budete voliť v parlamentných voľbách 2020?

Dobrá voľba (7%)
SaS (18%)
Sme rodina (2%)
Za ľudí (7%)
SNS (2%)
OĽANO (45%)
PS a SPOLU (9%)
KDH (5%)
Vlasť (0%)
Most - Híd (0%)
Smer (2%)
MKÖ - MKS (0%)
ĽSNS (0%)
iné (2%)
volieb sa nezúčastním (0%)
Počet návštev 2220749
Počet loginov 102818

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020

Zúčastnite sa našej ankety