SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 10/09/15

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 10/09/15

11.september 2015 / redakcia

Prinášame súhrnné informácie zo stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 10.9.2015. Z bodov programu:

  • Prerokovanie organizačných zmien:
    - zrušenie celkom 5 pracovných pozícií (z Úseku mass market segmentu 3 miesta a Úseku technológií a IT 2 miesta)
    - všetky pracovné pozície boli prerokované bez pripomienok.
  • Bola odsúhlasená jedna sociálna výpomoc z dôvodu dlhodobej PN vo výške 280€.
  • OZ boli informovaní o výsledkoch zamestnaneckého prieskumu, ktorý vo firme prebehol v apríli 2015 (pp. Astalošová a Tomečková). Zamestnanci budú o výsledkoch informovaní v priebehu septembra.
  • Zástupcovia ST (pp. Hake a Hajkovský) informovali o pripravovaných zmenách v Sekcii zriaďovania a údržby sietí a služieb pri pozíciách technikov sieťovej infraštruktúry a meracích technikov. V súvislosti s týmito zmenami bol predložený aj návrh na aktualizáciu Usmernenia o nadčasovej práci a Smernice pre odmeňovanie v ST.
  • OZ Telekom informáciu o pripravených zmenách zobral na vedomie, zaradenie nových pozícií do preplácanej nadčasovej práce odsúhlasil a prerokoval úpravu VZM pre novovzniknutú pozíciu.
  • O detailoch zmien budú príslušní zamestnanci informovaní svojimi nadriadenými v priebehu nasledujúcich dní, preto sa k téme vrátime osobitným článkom až po tom, ako prebehne táto komunikácia.


Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol dohodnutý na 2. októbra 2015. Hlavnou témou stretnutia by malo byť odmeňovanie predajcov v retaili.

11.09.2015 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160007
Počet loginov 118310