SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 11/08/15

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 11/08/15

15.august 2015 / redakcia

Pravidelné stretnutie medzi zástupcami firmy a odborových zväzov dňa 11.augusta bolo menej obsiahle ako inokedy, ale stručné info prinášame aj z tohto stretnutia. Z bodov programu:

 • Prerokovanie organizačných zmien:
  - zrušenie celkom 15 pracovných pozícií, z toho 5 pozícií po návrate z rodičovskej dovolenky, najviac z Úseku ICT a korporátneho segmentu (3 miesta), Úseku mass market segmentu (3 miesta) a z Úseku technológií a IT (5 miest) - väčšinou k 31.12.2015 (predpokladané ukončenie PP k 30.septembru)
  - všetky pracovné pozície boli prerokované bez väčších pripomienok.
 • Bola odsúhlasená jedna sociálna výpomoc z dôvodu dlhodobej PN vo výške 70€.
 • Firma odovzdala písomnú informáciu o zamestnanosti a priemernej mzde v ST.
 • Bola predložená a aj podrobne diskutovaná prezentácia o finančných výsledkoch ST za prvý polrok 2015.
 • Firma odovzdala oficiálny zoznam menovaných zástupcov zamestnancov za BOZP. Naďalej existuje rozpor pri jednej navrhovanej členke, ktorú zamestnávateľ odmieta vymenovať. OZ Telekom nevymenovanie a dôvody na nevymenovanie udávané zamestnávateľom posudzuje ako postup, ktorý je v rozpore so zákonom. Informoval o svojom stanovisku generálneho riaditeľa spoločnosti a prípad bol odovzdaný na šetrenie Inšpektorátu práce Bratislava.
   

Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol predbežne určený na 10. septembra 2015.

15.08.2015 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3247153
Počet loginov 119061