SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 12/02/13

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 12/02/13

17.február 2013 / redakcia

12. februára sa uskutočnilo ďalšie pravidelné stretnutie medzi zástupcami firmy a odborových zväzov. O obsahu stručne:

  • Opätovné prerokovanie hromadného prepúšťania v mesiacoch marec-jún, tentokrát už v zmysle zákona a prijatých interných pravidiel. Tieto však nemajú žiaden vplyv na počet prepúšťaných.
  • Organizačné zmeny na viacerých úsekoch v počte cca 35 pracovných miest, z toho 26 na Úseku technológií a IT. Upozornili sme na skutočnosť, že sú uvoľňovaní zamestnanci, ktorých pracovná náplň sa neruší, ale presúva na iné organizačné zložky a bude sa musieť vykonávať naďalej. Z dotknutých zamestnancov (až na jednu-dve výnimky), o vedúcich tímov ani nehovoriac, sa však nikto neozval, a pre zachovanie pracovnej náplne a miest neponúkol žiadne argumenty. Organizačná zmena bola preto prerokovaná len s našimi pripomienkami. Zmeny sú plánované k dátumu 30.6., t.j. odchod dohodou k poslednému marcu.
  • Prerokovanie sociálnej výpomoci pre jedného zamestnanca (dlhodobá PN).

17.02.2013 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3247178
Počet loginov 119061