SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 12/05/15

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 12/05/15

20.máj 2015 / redakcia

Na programe stretnutia dňa 12.mája sme mali prerokovanie nasledovných tém, z ktorých uvádzame:

 • Prerokovanie organizačných zmien:
  - zrušenie celkom 52 pracovných pozícií - z Úseku financií (4 miesta), Úseku ICT a korporátneho segmentu (5 miest), Úseku mass market segmentu (25 miest) a z Úseku technológií a IT (16 miest) - väčšinou k 30.9.2015 (predpokladané ukončenie PP k 30.júnu) a k 31.7.2015 s tým istým dátumom ukončenia PP (T-predajňa Prešov, Hlavná)
  - najviac pripomienok a najdlhšia diskusia bola k rušeniu pozícií všetkých predajcov a celej T-predajne Prešov, Hlavná ku koncu júla. Požiadali sme o zvýšenie nižšieho počtu predajcov v predajni OC Max a presun najlepších predajcov z rušenej predajne Hlavná. Prítomný seniormanažér predaja Milan Morávek odmietol naše tvrdenie slovami, že v OC Max je dostatok predajcov a neuvažujú s preradením nikoho z rušenej predajne do spomínaného OC Max ani inam.
  - na prítomného seniormanažéra sme mali otázky aj k rušeniu Oddelenia transformácie predajných kanálov, kde bolo prezentované, že časť predajcov sa môže umiestniť na podobných novovytváraných miestach, s ostatnými bude PP ukončený
  - ostatné pracovné pozície boli prerokované bez väčších pripomienok.
 • Seniormanažér predaja Milan Morávek stručne infomoval o plánovanom prechode práv a povinností predajne OC Galéria v Košiciach. Upozornili sme na znenie ich pracovných zmlúv, ktoré sú uzatvorené nie na predajňu, ale na región Košíc a na nesúlad s ich zmluvami pri navrhovanom postupe a výberom ľudí. Zástupcovia ľudských zdrojov tieto upozornenia a obavy odmietli. Po stretnutí sme 'offline' taktiež otvorili tému dátumu navrhovaného prechodu (až k 2.júlu 2015), ktorý pre zamestnancov predstavuje viacero problémov v prípade neprijatia ponuky na prechod (uzatváranie nových pracovných pomerov, nahlásenia na úrad práce, ale predovšetkým pre výpočet výšky odstupného  (tá sa bude počítať z 2Q, a nie 1Q, ak by došlo k prechodu o jeden deň skôr). Širšie sa téme budeme venovať v samostatnom príspevku o situácii v OC Galéria.
 • Bolo prerokované hromadné prepúšťanie k 30.7.2015.
 • Boli odsúhlasené 2 sociálne výpomoci z dôvodu dlhodobej PN vo výške 70€.
 • Boli dohodnuté zmeny pracovných časov a pracovného fondu v tímoch telefonického predaja a tíme konfigurácie a podpory ICT riešení (spolu 5 ľudí).
 • Boli sme informovaní o finančných výsledkoch firmy za obdobie 1Q/2015.
 • Prebehla diskusia o pláne spracovávania tzv. snímku dňa pre viacerých zamestnancov na SZUSS.
   

Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol predbežne určený na prvú polovicu júna 2015.

20.05.2015 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3520205
Počet loginov 123845