SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 13/01/14

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 13/01/14

29.január 2014 / redakcia

Stručne z obsahu pravidelného stretnutia medzi zástupcami firmy a odborových zväzov zo dňa 13.januára:

  • ST predložilo na prerokovanie zoznam 39 rušených pracovných pozícií k 31.5.2014 (t.j. navrhované ukončenie pracovného pomeru zväčša k 28.2.2014). K rušeniu niektorých pozícií bola otvorená diskusia a bolo požadované spresňujúce vysvetlenie, avšak všetky pracovné miesta boli prerokované.
  • Prerokovanie zmeny pracovných časov 37 pracovníkov z viacerých organizačných zložiek firmy (CC, riadenie sietí a služieb, service desk, ICT).
  • Odsúhlasenie ďalších pozícií pre prácu nadčas (pozície spracovateľ zákaziek a technik koncových zariadení a služieb).
  • Schválenie sociálnej výpomoci pre 5 zamestnancov pri dlhodobej PN a pre jedného zamestnanca pri závažnom onemocnení.
  • Opätovne sme otvorili problematiku odmeňovania technikov služieb a infraštruktúry počas vianočných sviatkov a bol dohodnutý spôsob odmeňovania za nadčasovú prácu počas nich.
  • Informácia finančného úseku o schválenom biznis pláne na rok 2014.
  • Otvorili sme problematiku vymazania koncoročných kontingentov v aplikácii Times pre zamestnancov v nerovnomernom režime (predovšetkým v T-predajniach) a požadovali informovať o tom dotknutých zamestnancov.
  • Upozornili sme na neprerokovanie pripravovanej organizačnej zmeny (presun celého Oddelenia zriaďovania a údržby biznis služieb z Úseku ICT a korporátneho segmentu do Sekcie zriaďovania a údržby služieb a sietí na Úseku technológií a IT) a na plánovaný postup pri pripravovanom a avizovanom prepúšťaní, ktorý nie je v súlade so schváleným plánom zamestnanosti na rok 2014. Upozornili sme tiež na nedostatočnú komunikáciu senior manažérky ICT, biznis služieb a riešení ohľadom tejto organizačnej zmeny voči všetkým dotknutým zamestnancom oddelenia. Zároveň sme požiadali o urýchlenú komunikáciu a informácie tak v zmysle kolektívnej zmluvy, ako aj čo najširšiu informovanosť všetkých zamestnancov oddelenia. Mimoriadne stretnutie k téme so zástupcami Sekcie zriaďovania služieb a sietí sa uskutoční 31.januára. K téme určite prinesieme ďalšie informácie.
  • Samostatným bodom programu bolo rokovanie o aktuálnych témach na rezidenčnom predaji (T-predajne) so senior manažérom rezidenčného predaja Milanom Morávkom, ktoré sa uskutočnilo 14.januára. K tomuto bodu prinesieme samostatnú informáciu.


Ďalšie pravidelné stretnutie  je plánované na 13.2.2014.

28.01.2014 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3247198
Počet loginov 119061