SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 13/02/14

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 13/02/14

17.február 2014 / redakcia

Stručne z obsahu pravidelného stretnutia medzi zástupcami firmy a odborových zväzov zo dňa 13.februára:

  • ST predložilo na prerokovanie zoznam 28 rušených pracovných pozícií k 30.6.2014 a 31.7.2014 (t.j. navrhované ukončenie pracovného pomeru ku koncu marca/apríla). K rušeniu viacerých pozícií prebehla diskusia, všetky pracovné miesta však boli prerokované.
  • Odsúhlasenie ďalších pozícií pre prácu nadčas (reprezentant telefononického predaja) v súvislosti s pripravovanými zmenami na telesales.
  • Prerokovanie zmeny pracovných časov na nerovnomerný pre 6 pracovníkov z tímu administrácie rezidenčných služieb.
  • Schválenie sociálnej výpomoci pre 2 zamestnancov pri dlhodobej PN a pre jedného zamestnanca pri závažnom onemocnení.
  • Zmena v obsadení jedného zástupcu zamestnancov pre BOZP.
  • Prerokovanie výpovede pre zamestnanca v zmysle §74 ZP.
  • Samostatným bodom programu bolo rokovanie o aktuálnych témach na telefonickom predaji so senior manažérkou rezidenčných call centier Ľudmilou Jakubíkovou a manažérom telefonického predaja Michalom Rohrböckom. Najdôležitejšou témou bola plánovaná úprava odmeňovania, podľa ktorej by malo dôjsť k zmene v hodnotení a odmeňovaní časti predajcov na telesales (v súčasnosti reprezentant služieb zákazníkom - zmena na reprezenta telefonického predaja). Malo by dôjsť k zvýšeniu maximálnej výšky vyplácanej VZM (k väčšej závislosti na výsledkoch predaja), a to pri súčasnom znížení základných miezd. Zamestnanci budú musieť podpísať zmenu pracovnej zmluvy so snížením základnej mzdy. OZ zásadne odmietlo takéto úpravy, ktoré môžu pri zle nastavenom pláne predaja viesť k zníženiu celkovej mzdy zamestnanca. Nesúhlasili sme však predovšetkým z dôvodu, že 'istota' základnej mzdy sa plánuje znížiť o cca 10% práve u ľudí s najnižšími základnými mzdami vo firme. K tomuto bodu prinesieme ešte samostatnú informáciu. Podpísanie/nepodpísanie pracovnej zmluvy však stále zostáva v kompetencii oboch strán, teda firmy a zamestnanca, a OZ nemá právo ani možnosť priamo do tohto vzťahu vstupovať.


Ďalšie pravidelné stretnutie  je plánované na prvú polovicu marca.

17.02.2014 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Ktorú politickú stranu budete voliť v parlamentných voľbách 2020?

Dobrá voľba (7%)
SaS (18%)
Sme rodina (2%)
Za ľudí (7%)
SNS (2%)
OĽANO (45%)
PS a SPOLU (9%)
KDH (5%)
Vlasť (0%)
Most - Híd (0%)
Smer (2%)
MKÖ - MKS (0%)
ĽSNS (0%)
iné (2%)
volieb sa nezúčastním (0%)
Počet návštev 2220730
Počet loginov 102817

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020

Zúčastnite sa našej ankety