SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 13/09/14

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 13/09/14

14.september 2014 / redakcia

Pravidelné stretnutie medzi zástupcami firmy a odborových zväzov dňa 13.septembra nebolo tak obsiahle ako inokedy. Z bodov programu:

 • Prerokovanie 17 zrušených pracovných pozícií zväčša k 31.1. (navrhované ukončenie pracovného pomeru ku koncu októbra). Išlo o 2 pozície na ICT, 5 na UMMS, 9 na UTIT a 1 na UĽZ.
  Jedna pracovná pozícia (UTIT) nebola prerokovaná, miesto zrušené zatiaľ nie je a bude sa o ňom opäť rokovať priamo s príslušným manažérom. Upozornili sme na nezrovnalosti ohľadom hodnotenia tohto zamestnanca a na súvislosti okolo znižovania počtu ľudí v organizačnej zložke (prepustenie človeka a zároveň prijatie 2 pracovníkov v tom istom termíne do toho istého tímu na leasing, resp. brigádnicku činnosť). Rokovanie o tejto pracovnej pozícii bude pokračovať budúci týždeň.
 • Zmena pracovného času 27 zamestnancov na Sekcii rezidenčných call centier, oddelenie operátorských a asistenčných služieb (úprava zmien, prechod z 5-dňového režimu na 7-dňový dvojzmenný - potreba zabezpečiť víkendovú prevádzku v dvoch pracovných zmenách, doteraz pokrytých leasingovými zamestnancami).
   

Dvom témam sme sa venovali podrobnejšie:

 • Kontingenty predajcov (obchodných reprezentantov) v T-predajniach
  Opätovne sme upozornili na pretrvávajúci a neriešený problém, ktorý súvisí s nedostatkom zamestnancov a ukazuje na skrytú nadčasovú prácu na niektorých predajniach, hlavne v OC. Bolo sľúbené, že na ďalšom stretnutí sa už zúčastní seniormanažer pre retail Milan Morávek. Otázkou zostáva, čo tieto stretnutia s manažérmi bez detailného rozboru nedostatkov a odpočtu ich odstraňovania, na čo dlhodobo upozorňujeme (dĺžka zmien, začiatok a koniec pracovných zmien, vykazovanie pracovného času, narastajúce kontingenty atď.) a bez reakcie a adekvátnych vysvetlení zo strany firmy prinášajú. Ale napriek tomu neustúpime, budeme sa pýtať i ukazovať na nedostatky stále a naďalej aj na ďalších stretnutiach.
   
 • Finančné vyrovnanie za znížený počet stravných lístkov
  Pokračovala diskusia o postupe firmy pri zvyšovaní základných miezd v júni t.r., keď skupine zamestnancov (tým, ktorí boli a sú zaradení do 12-hodinových zmien) bola ako kompenzácia zníženia počtu stravných lístkov podľa nových pravidiel automaticky zvýšená základná mzda o 20€ bez ohľadu na ich mzdový nárast (písali sme o tom aj v predchádzajúcej telegrafickej informácii). Firma nám predložila menovitý zoznam týchto zamestnancov, ktorým bola suma 20€ pridelená. Podrobnosti pridelenia tejto kompenzácie a najmä komunikáciu ohľadom problematiky skontrolujeme v blízkej budúcnosti.


Ďalšie pravidelné stretnutie bude v októbri, presný termín zatiaľ nebol dohodnutý.

15.09.2014 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3247116
Počet loginov 119061