SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 14/01/13

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 14/01/13

17.január 2013 / redakcia

14. januára sa uskutočnilo ďalšie pravidelné stretnutie medzi zástupcami firmy a odborových zväzov. Z bodov programu stručne:

  • Bol predložený Plán zamestnanosti na rok 2013 v členení na sekcie, ktorého dôsledkom je prepustenie v počte cca 290 interných a 110 externých zamestnancov počas tohto roka. Celkovo ide o zníženie o cca 9% zamestnancov, v jednotlivých sekciách sa čísla výrazne odlišujú. Požiadali sme o konkrétne informácie a otázky o počtoch, pozadí a podmienkach prepúšťania v sekciách, kde dochádza k výraznému zníženiu (čítaj aj komentár Prepúšťali. Prepúšťajú. Budú prepúšťať.), na ktoré sme však na stretnutí nedostali odpoveď. K téme prinesieme osobitný komentár.
  • Prerokovanie organizačných zmien v Úseku technológií a IT, predovšetkým z dôvodu organizačných zmien na IT (17 manažérskych miest sa ruší, 10 sa vytvára) a niekoľko ďalších miest naprieč inými zložkami. Zmeny sú plánované k dátumu 31/5.
  • Vzhľadom na nedostatočne pripravený materiál o hromadnom prepúšťaní bol tento bod stiahnutý z rokovania.
  • Bola prerokovaná zmena pracovného času u dvoch zamestnancov T-predajne Žilina-Aupark.
  • Opätovne sme upozornili na plánované, ale stále neuskutočnené stretnutie s Petrom Peškom, senior manažérom retailovej siete, kde chceme otvoriť viacero tém ohľadom odmeňovania a všeobecne organizácie práce na predajniach. Bolo potvrdené stretnutie ešte v priebehu januára.
  • So zástupcami úseku ľudských zdrojov, právnej sekcie a IT sekcie boli upresnené ďalšie podrobnosti ohľadom pripravovaných volieb do Dozornej rady ST.

16.01.2013 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160062
Počet loginov 118310