SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 14/04/15

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 14/04/15

19.apríl 2015 / redakcia

Z programu posledného pravidelného stretnutia dňa 14.apríla vyberáme:

 • Prerokovanie organizačných zmien:
  - zrušenie celkom 47 pracovných pozícií - predovšetkým z Úseku financií (4 miesta), Úseku ICT a korporátneho segmentu (7 miest), Úseku mass market segmentu (30 miest), z Úseku technológií a IT (4 miesta) k 31.8.2015 (predpokladané ukončenie PP k 31.máju)
  - vzhľadom na nedostatočnú a netransparentnú komunikáciu so zamestnancami sme požiadali, aby 3 pracovné miesto na ÚICTaKS boli prerokované opätovne aj za našej účasti. Stretnutie sa už uskutočnilo (v štvrtok 16.4.), k spôsobu informovania a jeho priebehu sa vrátime samostatným komentárom.
  - pripomienkovali sme rušenie pozícií v DAS Košice, keď následne má dôjsť k vytvoreniu podobných pracovných miest v Žiline a nesúhlasili sme s pokračujúcou personálnou politikou, keď za pracovné miesta zamestnancov interných (v kmeňovom stave) sú vytvárané nové miesta cez personálny lísing alebo brigádnicky častokrát len kvôli tomu, aby bol splnený plánovaný headcount
  - ostatné pracovné pozície boli prerokované bez väčších pripomienok
 • Boli odsúhlasené 3 sociálne výpomoci z dôvodu dlhodobej PN vo výške 350, 140 a 350€ v závislosti od dĺžky práceneschopnosti.
 • Boli dohodnuté zmeny pracovných časov a pracovného fondu v tímoch telefonického predaja.
 • Na záver stretnutia - tak ako je už zvykom od známej svadby roka spred piatich rokov - strana zamestnávateľa poslala podpísané výtlačky kolektívnej zmluvy na roky 2015-16, čím bol akt 'podpísania kolektívnej zmluvy' ukončený. Áno, aj takýmto 'efektívnym postupom' po desiatkach hodín práce nad zmluvou a šiestich kolách vyjednávania sa dá vyjadriť vzťah zodpovedných manažérov k ľuďom a dokumentu, na ktorý vždy čakajú stovky a stovky zamestnancov a ktorý stojí všetkých vyjednávačov toľko času a snahy. Aj takto sa prejavuje zmenená kultúra komunikácie vo firme za posledných pár rokov. To ale my nezmeníme, to sa niekto iný rozhodol sám...
   

Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol predbežne určený na prvú polovicu mája 2015.

19.04.2015 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160023
Počet loginov 118310